370. Zebranie Plenarnego KEP – podsumowanie

08-10-2015

Podczas październikowych obrad biskupi omawiali kwestie związane z duszpasterstwem młodzieży i przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Zajęli się też sprawą pomocy uchodźcom i zbliżającą się 50. rocznicą wymiany listów pomiędzy biskupami polskimi i niemieckimi.

1476

W związku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie podczas obrad plenarnych 6 i 7 października br. biskupi m.in. wysłuchali wykładów dotyczących młodego pokolenia, a także duszpasterskich propozycji Kościoła w Polsce skierowanych do młodych.

Raport nt. sytuacji młodzieży przedstawiła dyrektor CBOS dr Mirosława Grabowska. Wynika z niego m.in., że w rodzinie młodzi ludzie czują się dobrze, jednak na przyszłość patrzą z obawami. Wzrasta liczba osób deklarujących się jako niewierzące; przybywa też ludzi, którzy są rozczarowani sytuacją społeczną w kraju.

Prof. APS ks. hab. Adam Solak, przedstawiając biskupom portret psychologiczny młodego Polaka, porównał go do mozaiki, która zachwyca swoją różnorodnością.  Jak zauważył wielu młodych jest zakotwiczonych w świecie wartości, wielu też poszukujących sensu życia i mających wiele dylematów.

Oprócz duszpasterstwa młodzieży, podczas zebrania plenarnego dyskutowano też o sytuacji uchodźców i pomocy ze strony Polski. Przewodniczący Zespołu KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek bp Krzysztof Zadarko, podczas spotkania z dziennikarzami po obradach Episkopatu zauważył, że sprawa uchodźców w Polsce jest przeżywana bardzo emocjonalnie, nieproporcjonalnie wobec skali zjawiska. Podkreślił, że najważniejszą rzeczą jest apel pod adresem największych przywódców światowych o pokój i sprawiedliwość.

Podczas obrad podjęta została tematyka nowego roku duszpasterskiego w Polsce, który rozpoczyna się w I niedzielą adwentu (29 listopada). Będziemy go przeżywać w perspektywie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i 1050-lecia Chrztu Polski pod hasłem  „Nowe życie w Chrystusie”, które podkreśla wartość przyjętego sakramentu chrztu świętego.

Zbliżająca się 50. rocznica wymiany listów biskupów z Polski i Niemiec była również jednym z tematów październikowych obrad Episkopatu Polski. 22 listopada biskupi polscy i niemieccy odprawią Mszę św. na Jasnej Górze. Tego samego dnia zostanie opublikowane wspólne oświadczenie przewodniczących obydwu Episkopatów. 26 października w Rzymie odbędzie się natomiast sesja naukowa z udziałem biskupów z obydwu krajów. 18 listopada, dokładnie w 50. rocznicę przekazania listu polskich biskupów współbraciom z Niemiec, we Wrocławiu i Berlinie zostanie otwarta okolicznościowa wystawa.

Biskupi podczas październikowych obrad w Warszawie podjęli szereg decyzji personalnych. Abp Wiktor Skworc będzie przewodniczącym Rady Duszpasterstwa Ogólnego KEP. Zastąpi na tym stanowisku abp. Stanisława Gądeckiego. Nowym przewodniczącym Komisji Charytatywej będzie zaś w miejsce bp. Jana Zająca bp Wiesław Szlachetka – to niektóre z decyzji personalnych biskupów obradujących na 370. Zebraniu Plenarnym KEP w Warszawie.

Zebranie plenarne wybrało też bp. Romualda Kamińskiego przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Litwy (zastąpił on bp. Jerzego Mazura). Współprzewodniczącym Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Adwentystów Dnia Siódmego w miejsce bp. Teofila Wilskiego został zaś wybrany bp. Henryk Wejman.

Jak zapowiedział abp Marek Jędraszewski po spotkaniu biskupów, niebawem zostaną ogłoszone kolejne listy pasterskie polskich biskupów. Jeden dotyczyć będzie 50. rocznicy soborowej deklaracji “Nostra aetate” dotyczącej stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich. Drugi będzie listem solidarności z Kościołem prześladowanym. Specjalny list pasterski poprzedzi też obchody 1050-lecia chrztu Polski.

Zobacz też:
Komunikat z 370. ZP KEP