W najstarszej katedrze na ziemiach polskich zebrało się kilkuset kapłanów, którzy pod przewodnictwem abp. Gądeckiego celebrowali Mszę. św. Krzyżma. Metropolita poznański poświęcił homilię zadaniom kapłańskim, mówił także o jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.

– Pomimo wszelkich trudności, trzeba odważnie głosić integralną Ewangelię – mówił do kapłanów abp Gądecki, przypominając słowa kard. Saraha, iż nie możemy wstydzić się poruszać kwestii poważnych uchybień i dewiacji w sferze moralnej, dopasowywać się do świata forującego swobodę obyczaju oraz relatywizm religijny i etyczny.

– Jeśli boimy się żywo piętnować ohydne prawa związane z nową światową etyką mówiące o małżeństwie, rodzinie pod różnymi postaciami, aborcji, prawa całkowicie sprzeczne z prawami natury i prawami Bożymi, a które są promowane i narzucane przez narody i kultury zachodnie za pomocą mass mediów i dzięki ich potędze ekonomicznej, wówczas prorocze słowa spadają na nas niczym groźne boskie upomnienie – cytował kard. Saraha abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wskazywał kapłanom na konieczność połączenia gorliwości i pokory. – Każdy kapłan potrzebuje nieustannej modlitwy. Każdy z kapłanów winien tak zaprogramować swój dzień, aby znalazło się w nim poczesne miejsce na modlitwę – mówił abp Gądecki.

Metropolita poznański podkreślił także rolę kapłańskiej ascezy, umiejętności przebaczania i oczyszczania, a także przeżywania cierpienia.

Przypominając kapłanom o jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski abp Gądecki zauważył, iż od momentu chrztu Mieszka cała formacja chrześcijańska dokonująca się w naszej Ojczyźnie miała być odwoływaniem się do chrztu świętego jako daru i zadania. – Niestety, niekiedy brakowało nam konsekwencji, a nawet świadomości, że zostaliśmy ochrzczeni – mówił metropolita poznański.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski podziękował duchownym za codzienny, kapłański trud. – Udziałem wielu z Was jest radość i entuzjazm, inni być może cierpią, są zmęczeni, lub czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uszanować wizerunek Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte „znamię”, które wyróżnia każdego z Was – mówił abp Gądecki.

ms / Poznań

Zobacz też:
Tekst homilii

NO COMMENTS