– Z sercem przepełnionym wdzięcznością wchodzimy dziś do tej świątyni – mówił abp Stanisław Gądecki w homilii podczas uroczystości otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej.

>>Tekst homilii

W homilii, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że uroczystość otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej przypada w Narodowe Święto Niepodległości, które dla narodu polskiego jest dniem dziękczynienia “za tę wolność i niepodległość, którą możemy się dzisiaj cieszyć dziękujemy Bogu i tamtym pokoleniom, pamiętając, że dla nas wolność to dar, ale jednocześnie zadanie.”

Hierarcha przywołał także apel o odpowiedzialne korzystanie z wolności, wygłoszony przez Jana Pawła II, w październiku 1995 r. w siedzibie ONZ.

Metropolita poznański przypomniał historię budowy świątyni, począwszy od ślubowania złożonego przez Sejm Czteroletni w 1791 r., poprzez próby zrealizowania tych ślubów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i powojenne starania kard. Augusta Hlonda oraz kard. Stefana Wyszyńskiego, aż po prace budowlane, rozpoczęte 2 maja 2002 r. Podkreślił także dużą rolę darczyńców w budowaniu Narodowego Wotum Wdzięczności:

“Jego budowę wsparło ok. 100 tys. darczyńców z kraju i zagranicy. Dzięki wsparciu tego zamierzenia przez Episkopat, zbiórki na budowę odbywały się – w Dniu Dziękczynienia – w polskich diecezjach. Znaczący jest również wkład państwa w te części świątyni, w których ulokowano Muzeum Dwóch Wielkich Polaków: ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II.” – podkreślał abp Gądecki.

Metropolita poznański nawiązał także do biblijnego rozumienia otwarcia świątyni. Odwołując się do Psalmu 132 zwrócił uwagę, że przysięga wybudowania świątyni dla Boga, złożona przez króla Dawida, jest także przysięgą, powtarzaną przez ordynariuszy obecnych dziś w Świątyni Opatrzności Bożej. Przypomniał też, że Bożą odpowiedzią na przysięgę Dawida była – wciąż aktualna – obietnica życia wiecznego.

Przewodniczący Episkopatu Polski mówił także o transcendentnym wymiarze budynku świątyni:

“Budynek świątynny jest owocem ludzkiej pracy podjętej właśnie w tym celu, by rzeczywistość niewidzialna stała się postrzegalna a nawet pociągająca. Jest on znakiem naszego pragnienia dotarcia – przez rzeczy widzialne – do rzeczy niewidzialnych (…) Ma wyrażać to, co samo z siebie jest niewyrażalne. Ma w języku kształtów, kolorów i dźwięków – które wspomagają naszą intuicję – ukazywać ducha.” – mówił abp Gądecki.

Na zakończenie homilii, arcybiskup wyraził wdzięczność budowniczym świątyni. Wspomniał kard. Józefa Glempa, “który podjął odważną i czasami niedocenianą decyzję wypełnienia votum narodu, gdy przestrzegał naród przed składaniem obietnic bez pokrycia”. Podziękował także metropolicie warszawskiemu, kard. Kazimierzowi Nyczowi, członkom parlamentu, Centrum Opatrzności Bożej, budowniczym, architektom, inżynierom, artystom i darczyńcom, “którzy swoimi ofiarami wzmacniali nadzieję na sfinalizowanie tego szlachetnego dzieła”.

KAI

Fot. Wojciech Łączyński

NO COMMENTS