Wartość ludzkiego życia jest na tyle wielka, że nie powinna być przedmiotem przetargów politycznych czy decyzji umożliwiających zabijanie człowieka w jego wczesnych stadiach istnienia – podkreślił abp Henryk Hoser, odnosząc się do odrzucenia przez Sejm obywatelskiego projekt ustawy ‘Stop Aborcji’. Zakładał on wprowadzenie całkowitej ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz dopuszczał karanie kobiet za dokonanie aborcji.

Zdaniem przewodniczącego Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP odrzucenie projektu oznacza stan prawny trudny do przyjęcia. – Być może projekt ustawy ‘Stop Aborcji’ wymagał pewnej korekty ale był dość solidnie przygotowany. Tymczasem jego odrzucenie spowodowało, że mamy w tej chwili taką samą sytuację, jaka była przedtem czyli zasadnicze prawodawstwo tego bardzo trudnego i bolesnego problemu, jakim jest dostęp do aborcji, się nie zmienia – zwrócił uwagę abp Hoser. Podkreślił, że wartość ludzkiego życia jest na tyle wielka, że nie powinna być przedmiotem przetargów politycznych czy decyzji umożliwiających zabijanie człowieka w jego wczesnych stadiach istnienia. Świadomość tego powinna być nieustannie pogłębiona ze zrozumieniem różnych stopni wartości tych dóbr, które chcemy w życiu osiągnąć – powiedział duchowny.

Abp Hoser zwraca uwagę, że istnieje jeszcze projekt pro-life przygotowany przez środowisko krakowskie, który nie ma tak kontrowersyjnych elementów, jak chociażby karalność kobiet. – To jest problem niesłychanie trudny, który Kościół rozwiązuje na drodze sakramentalnej. Nie oznacza to, że kobieta dokonując aborcji jest bez winy, niemniej dochodzenie do prawdy nie odbywa się na zasadzie procesowej, gdzie bardzo trudno jest poznać i ocenić sprawy motywacji, a więc wewnętrznych uwarunkowań prowadzących do danego czynu – zauważył Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP.

Zdaniem abp. Hosera konieczne jest przypominanie prawdy o wartości ludzkiego życia i modlitwa o światło Ducha Świętego dla społeczeństwa oraz tych, którzy ustanawiają prawo. – Musimy modlić się, by Pan nas oświecał i prowadził, bo wszystkie działania przeciwne życiu mają ogromne przełożenie społeczne na sprawy pozornie dalekie, jak chociażby wychowanie czy ekonomia – zwrócił uwagę hierarcha.

Jako przykład troski duchowej o życie wskazał adopcję duchową dziecka poczętego, Róże Różańcowe modlące się o szacunek dla życia, grupy osób praktykujących adorację Najświętszego Sakramentu w intencji szacunku dla ludzkiego istnienia oraz sprawowane w tej intencji Msze św. – Trzeba to podtrzymać i być może bardziej poszerzyć tego typu inicjatywy tak, aby swoim zasięgiem objęły większą grupę wiernych – powiedział Arcybiskup.

W czasie dzisiejszego głosowania w Sejmie większość posłów przyjęła stanowisko sejmowej komisji sprawiedliwości, która wczoraj opowiedziała się za odrzuceniem tego projektu.

Opozycja opowiadała się za dalszymi pracami nad ustawą w komisjach sejmowych. Jednak wniosek o jej odrzucenie zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Przeciw projektowi zagłosowało 352 posłów, 58 było przeciw a 18 wstrzymało się od głosu.

mag/KAI

NO COMMENTS