Apel na XVI Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie

13-12-2015
1437

Drodzy Rodacy!

To już kolejny raz zwracamy się do Was jako Zespół Konferencji Episkopatu Polski, powołany do śpieszenia z pomocą Kościołowi, który w trudnych warunkach pełni misję ewangelizacyjną i charytatywną. Kościół ten, cieszy się z pewnej odzyskanej wolności ale ciągle potrzebuje pomocy i środków, niezbędnych do skutecznego pełnienia tego jakże ważnego dzieła.

Mając w pamięci ważność Synodu Biskupów, zwołanego przez Ojca Świętego Franciszka, aby zabiegać o odrodzenie i o wzmocnienie chrześcijańskiego małżeństwa i rodziny, ten aspekt szczególnie pragniemy wziąć pod uwagę w dzieleniu się tym, co uzyskamy, dzięki życzliwości Waszej, Kochani Rodacy. A małżeństwo i rodzina potrzebuje wyjątkowego wsparcia, zwłaszcza od strony formacji religijnej.

Na to wszystko staramy się patrzeć oczyma wiary, odwołując się do nauczania Jana Pawła II, Świętego danego nam przez Boga na obecne czasy. On to, będąc w Drohiczynie, 10 czerwca 1999 roku skierował szczególny apel, nawołując nas wszystkich do odkrycia wartości miłości i do jej praktykowania. Papież najpierw przypomina nam słowa Jezusa Chrystusa: „Przykazanie nowe daję wam”( J 13,34). A następnie wyjaśnia: „ Oznacza to, że ten nakaz jest ciągle aktualny. Jeżeli chcemy odpowiedzieć na miłość Chrystusa, to winniśmy podejmować ją zawsze, niezależnie od czasu i miejsca. Ma to być nowa droga dla człowieka, nowy zasiew w relacjach. Ta miłość czyni nas – uczniów Chrystusa – nowymi ludźmi, dziedzicami Bożych obietnic”. Do tych słów się odwołujemy w okolicznościach wyjątkowych, kiedy Europa i Bliski Wschód Azji przeżywają kolejną wędrówkę ludów, tragiczną dla wielu ludzi, groźną dla ich macierzystych państw. W tym szczególnym czasie każda pomoc jest wyrazem solidarności i miłości.

Podczas ubiegłorocznej zbiórki zebrano ponad 2 500 000 zł. Z tych pieniędzy zrealizowano 350 projektów. Zespół w 2015 roku wspierał finansowo duszpasterzy, braci i siostry zakonne pracujących za wschodnią granicą. Otrzymane przez nich wsparcie wykorzystane zostało na działalność charytatywną jak domy samotnej matki, posługę w szpitalach (leki, środki higieny i czystości, wyżywienie), stołówki dla ubogich, sierocińce, wsparcie osób starszych i potrzebujących, pomoc uchodźcom z Donbasu oraz na akcje formacyjne jak rekolekcje młodzieżowe, pielgrzymki, wakacyjne spotkania z Bogiem dla dzieci i młodzieży. Do tego należy dodać wydatki na cele remontowo budowlane i wyposażenie obiektów sakralnych. Potrzeb jest ciągle dużo, stąd nasz Apel, który znajdzie realną odpowiedź w drugą niedzielę Adwentu, czyli 6 grudnia. W ową to niedzielę przed wszystkimi kościołami w Polsce odbędzie się zbiórka do puszek. Nie zapominajmy, ktoś na tę pomoc czeka. I ufa.

Już teraz dziękujemy za hojne wsparcie. Zapewniamy o modlitwach naszych i tych, którzy z hojności Waszej będą mieć konkretny pożytek. Dobry Bóg niech więc wynagrodzi każdy przejaw ofiarności, a pełne miłości Serce Maryi niech Was otacza swoją opieką.

+ Antoni P. Dydycz
Ks. Leszek Kryża TChr
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie