Biskup Józef Górzyński – arcybiskupem koadiutorem na Warmii

10-02-2015

Dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej – bp Józef Górzyński – będzie pełnił posługę w archidiecezji warmińskiej jako arcybiskup koadiutor. Oznacza to, że z chwilą zakończenia posługi przez obecnego metropolitę abp. Wojciecha Ziembę, zostanie jego następcą.

1267

Stolica Apostolska mianowała 10 lutego br. biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej bp. Józefa Górzyńskiego arcybiskupem koadiutorem archidiecezji warmińskiej, zwalniając go jednocześnie ze stolicy tytularnej Lentini.

Już we wrześniu ubiegłego roku w komunikacie dla wiernych archidiecezji warmińskiej abp Wojciech Ziemba informował o tym, że Ojciec Święty „po rozważeniu wszystkich okoliczności” zadecydował, aby mianować dla archidiecezji warmińskiej biskupa-koadiutora. „Do czasu złożenia przeze mnie w roku 2016 rezygnacji z racji ukończenia przepisanego prawem wieku (ukończone 75 lat życia), będzie – jako biskup pomocniczy i mój najbliższy współpracownik – wspierał mnie w posłudze pasterskiej arcybiskupa warmińskiego” – pisał wówczas abp Ziemba, wyjaśniając zarazem, że biskup koadiutor będzie wyznaczony już jako jego następca.

DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Biskup Józef Górzyński ma ponad roczny staż biskupi. Został biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej pod koniec 2013 roku. W Konferencji Episkopatu Polski pełni obecnie funkcję przewodniczącego Podkomisji ds. Służby Liturgicznej w Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, której jest również członkiem. Jest także przewodniczącym Zespołu Programowego ds. Telewizyjnych Transmisji Mszy św., a także delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Ministrantów i Ruchu Odnowy w Duchu Świętym.

Urodził się 5 marca 1959 r. w Żelechowie. W 1979 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa w dniu 2 czerwca 1985 r. Jako neoprezbiter został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Grójec, a dwa lata później – na studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie. Pracę doktorską obronił w 1996 roku. W roku 1993 został prefektem Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Rozpoczął także wykłady z liturgiki na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. W 2004 r. ks. Górzyński został mianowany proboszczem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie na Wrzecionie. W 2012 r. kard. Kazimierz Nycz powierzył mu funkcję moderatora wydziałów duszpasterskich kurii. 4 listopada 2013 papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji warszawskiej ze stolicą tytularną Leontium. Święcenia biskupie z rąk kard. Kazimierza Nycza przyjął – wraz z drugim biskupem nominatem Rafałem Markowskim – 7 grudnia 2013 w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Ad Mysterium ministrandum” (Do posługi Tajemnicy).

W Kurii Metropolitalnej Warszawskiej do lutego 2014 roku pozostał na stanowiskach moderatora wydziałów duszpasterskich i dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. W tym czasie nadzorował przygotowanie peregrynacji Obrazu Matki Bożej w archidiecezji. Był ponadto odpowiedzialny za przygotowanie i przebieg kursu formacyjnego dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej obu warszawskich diecezji. W ramach tego kursu prowadził wykłady z liturgiki. W jego kompetencjach znalazło się nadzorowanie spraw prowadzonych przez wydziały: Duszpasterstwa Ogólnego, Duszpasterstwa Rodzin oraz Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Ponadto zostały mu przydzielone sprawy personalne księży o stażu kapłańskim do 15 lat. W lutym 2014 uczestniczył w wizycie Ad limina polskich biskupów w Stolicy Apostolskiej. Nadzorował przygotowanie dnia formacyjnego księży proboszczów i rektorów, kongregacji dziekanów i wicedziekanów, a także Rady Duszpasterskiej i Rady Kapłańskiej w Archidiecezji Warszawskiej, których jest członkiem z urzędu. Był odpowiedzialny za prowadzenie tych spotkań. Przewodniczył celebracjom związanym z nawiedzeniem Obrazu Matki Bożej w parafiach. Przewodniczył także zespołowi przygotowującemu Katechezy Warszawskie w kościele św. Anny. Koordynował przygotowania wielkopostnych Kościołów Stacyjnych w Warszawie. Sukcesywnie przeprowadzał wizytacje kanoniczne parafii, podczas których m. in. wizytował w szkole nauczycieli religii, a w parafii udzielał młodzieży sakramentu bierzmowania. Przewodniczył świątecznym spotkaniom dekanalnym księży. Jako przewodniczący diecezjalnej Komisji Liturgicznej nadzorował przygotowanie i przebieg Święta Dziękczynienia, projekty związane z architekturą ołtarzy na centralną procesję Bożego Ciała. Nadzorował prace związane z renowacją archikatedry warszawskiej oraz prace związane z budową Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Przewodniczył pracom Komisji ds. księży studentów i kandydatów na studia specjalistyczne oraz pracom Diecezjalnego Komitetu Światowych Dni Młodzieży 2016. W Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Jana Chrzciciela w Warszawie wykładał liturgikę.

Biskup koadiutor to biskup pomocniczy z prawem następstwa na biskupa diecezjalnego. „Z chwilą wakansu stolicy biskupiej, biskup koadiutor staje się od razu biskupem diecezji, dla której został ustanowiony, jeśli zgodnie z przepisami prawa objął swój urząd” – podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 409 – § 1).

Biskupami koadiutorami byli m.in. arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki (w latach 2007-2008 biskup koadiutor arcybiskupa metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego Mariana Jaworskiego) oraz arcybiskup Wiednia kard. Christoph Schönborn (przez kilka miesięcy roku 1995 biskup koadiutor kard. Hansa Hermanna Groera, arcybiskupa Wiednia).