Biskupi obradują – 361. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

05-03-2013

Bioetyka, duszpasterstwo emigracji, inicjatywy ewangelizacyjne – to zagadnienia, nad którymi pochylają się biskupi podczas zebrania plenarnego. Wieczorem hierarchowie będą dziękować w archikatedrze warszawskiej za pontyfikat Benedykta XVI.

1776

Na szczególne okoliczności zebrania plenarnego, odbywającego się w czasie wakatu na Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę abp Józef Michalik, rozpoczynając przewodniczenie obradom. Nawiązując do rezygnacji papieża Benedykta XVI z urzędu, przewodniczący Episkopatu zaznaczył, że jest to wydarzenie bez precedensu. – Myślę jednak, że staje się ono wielkim zwróceniem uwagi, staje się wyjątkowym znakiem czasu potrzebnym Kościołowi i światu dziś, tak jak znakiem niemałym i świadectwem było wytrwanie w chorobie i niemocy aż do końca bł. Jana Pawła II – mówił abp Michalik do biskupów.  Określił Benedykta XVI papieżem „głębokiej teologicznej intuicji” i koordynatorem pontyfikatu Jana Pawła II.

Arcybiskup omówił tematykę obrad. Biskupi będą dyskutują m.in. nad projektem dokumentu bioetycznego. Podejmą też temat duszpasterstwa polonijnego, inicjatyw ewangelizacyjnych oraz przygotowań do 1050. rocznicy Chrztu Polski. Przewodniczący Episkopatu zwrócił uwagę, że „Rok Wiary ogłoszony przez Papieża trwa w Kościele katolickim, trwa bowiem kryzys wiary polegający na wyziębieniu i odłączeniu jej od codziennego życia”.

Ważnym punktem spotkania będzie dziękczynienie za pontyfikat Benedykta XVI i modlitwa w intencji konklawe. Msza św. pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore rozpocznie się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie o godz. 18.00. Homilię wygłosi przewodniczący Konferencji Episkopatu abp Józef Michalik.

361. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski odbywa się w Warszawie w siedzibie Episkopatu. Biorą w nim udział także goście z zagranicy, m.in. Ukrainy, Kazachstanu, Czech, Węgier, Francji, Litwy, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Słowacji. Obrady zakończą się w środę, 6 marca.