Bp Józef Kupny – nowym metropolitą wrocławskim

18-05-2013

Abp Marian Gołębiewski przechodzi na emeryturę. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację i mianował nowego metropolitę wrocławskiego – został nim bp Józef Kupny z Katowic.

1733

–  Z wielkim zaufaniem Panu Bogu podejmuję się misji kierowania archidiecezją wrocławską – mówi abp Józef Kupny, nowy metropolita wrocławski. Przyznaje, że decyzja Ojca Świętego Franciszka była dla niego zaskoczeniem.

Dotychczas abp Józef Kupny pełnił funkcję biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej. Sakrę biskupią przyjął 4 lutego 2006 r. Ówczesny metropolita katowicki abp Damian Zimoń ustanowił go wikariuszem generalnym archidiecezji katowickiej. W Konferencji Episkopatu Polski jest członkiem Rady Stałej i przewodniczącym Rady ds. Społecznych. Był głównym autorem dokumentu społecznego Episkopatu „W trosce o człowieka i dobro wspólne”, opublikowanego w 2012 r. Pełni także funkcję delegata KEP ds. Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich.

Bp Józef Kupny po ogłoszeniu nominacji na Metropolitę Wrocławskiego: Podejmuję się tej misji z wielkim zaufaniem Panu Bogu (Nagranie telefoniczne)
 Zobacz

Arcybiskup Józef Kupny urodził się 23 lutego 1956 r. w Dąbrówce Wielkiej. Po zdaniu w 1975 r. egzaminu dojrzałości został przyjęty do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Kilka tygodni później otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej; przez dwa lata był w specjalnej jednostce kleryckiej w Brzegu. Z rąk biskupa katowickiego Herberta Bednorza przyjął 31 marca 1983 r. w Katowicach święcenia prezbiteratu. Był wikariuszem katowickich parafii –  pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Osiedlu Tysiąclecia oraz pw. Matki Bożej Piekarskiej na osiedlu Górne Tysiąclecie. W 1993 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii socjologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pięć lat później został adiunktem w Katedrze Katolickiej Nauki Społecznej KUL. Współtworzył jeden z dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego: „Kościół wobec życia społeczno-gospodarczego”.

Od 2001 r. był rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach i zastępcą dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Prowadził wykłady zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

21 grudnia 2005 r. Nuncjatura Apostolska w Warszawie ogłosiła decyzję Ojca Świętego Benedykta XVI, który mianował ks. Józefa Kupnego biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Papież Franciszek mianował go 18 maja 2013 r. nowym arcybiskupem metropolitą wrocławskim.

Abp Józef Kupny o wcześniejszych kontaktach z archidiecezją wrocławską (Nagranie telefoniczne)
 Zobacz

Po dziewięciu latach kierowania archidiecezją wrocławską i niemal siedemnastu latach posługi biskupiej abp Marian Gołębiewski przechodzi na emeryturę. 18 maja 2013 r. Ojciec Święty Franciszek przyjął jego rezygnację z posługi arcybiskupa metropolity wrocławskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Arcybiskup Marian Gołębiewski urodził się 22 września 1937 r. w Trzebuchowie, nieopodal Koła. Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1962 r. we Włocławku. Studiował na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Papieskim Instytucie Biblijnym. Pełnił funkcję sędziego w Sądzie Biskupim we Włocławku. W 1981 r. został prefektem studiów, a po dwóch latach objął funkcję rektora seminarium włocławskiego, którą sprawował do 1993 r. Na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie otrzymał w 1994 r. stopień doktora habilitowanego teologii. Kierował Katedrą Biblistyki Starego Testamentu, a później – Katedrą Filologii Biblijnej. Nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1995 r.

20 lipca 1996 r. została ogłoszona nominacja ks. Mariana Gołębiewskiego na biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Święcenia biskupie oraz ingres do katedry koszalińskiej odbyły się 31 sierpnia. Osiem lat później papież Jan Paweł II mianował bp. Mariana Gołębiewskiego arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Ingres do katedry pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbył się 24 kwietnia 2004 r. Od tego dnia abp Marian Gołębiewski był również kolejnym Wielkim Kanclerzem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

W ubiegłym roku abp Marian Gołębiewski obchodził 50. rocznicę kapłaństwa. Przy tej okazji we Wrocławiu odbyło się w czerwcu zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.

Zobacz także:

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce