Mam nadzieję, że więź Polski i Kościoła w Polsce ze Stolicą Apostolską zostanie umocniona przez Narodową Pielgrzymkę, w którą właśnie wyruszamy – mówi KAI bp Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski. Dodaje, że pielgrzymka jest odpowiedzią Kościoła w Polsce na czas łaski, jakiej doznaliśmy w Roku Miłosierdzia, ŚDM i papieskiej wizyty.

KAI: Rozpoczynająca się w czwartek Narodowa Pielgrzymka ma wiele wątków: nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, 1050-lecie chrztu Polski oraz podziękowanie za wizytę Franciszka w Polsce i Światowe Dni Młodzieży. Jak Ksiądz Biskup postrzega rangę tego pielgrzymowania?

Bp Artur Miziński: Ranga tej pielgrzymki jest porównywalna z rangą wydarzeń, o których Pan wspomniał. Jest ona odpowiedzią Kościoła, który jest w Polsce, na ten czas łaski, jaki przeżywamy w tym roku. Jest to dla nas pielgrzymowanie do centrum chrześcijaństwa w jubileuszowym Roku Miłosierdzia: do grobu św. Piotra i do rzymskich bazylik większych. Także okazja do spotkania z Ojcem Świętym. Nasze pielgrzymowanie połączone jest z możliwością uzyskania odpustu, poprzez przejście przez Drzwi Święte w każdej z rzymskich bazylik, włącznie z tymi w bazylice św. Piotra.

Zbliżamy się co prawda do zakończenia Roku Miłosierdzia, ale chcemy ten rok kontynuować w naszej codzienności, gdyż Boże Miłosierdzie nie jest ograniczone w czasie. Jest to szczególny i wyjątkowy rok łaski, ale udział w narodowej pielgrzymce ma nam uświadomić, że dalszy czas naszego ziemskiego pielgrzymowania ma być otwarty na miłosierną miłość Ojca.

Istotnym wymiarem pielgrzymki jest dziękczynienie Następcy św. Piotra, papieżowi Franciszkowi za jego obecność w Polsce. Chcemy mu podziękować za wizytę w tym roku z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski i za Światowe Dni Młodzieży. A był to niewątpliwie czas łaski.

Światowe Dni Młodzieży były także możliwością kontaktu z młodymi z całego świata i okazją do wymiany doświadczeń, z którymi przybyła do nas młodzież z wielu krajów. Była to dla nas okazja do świadectwa ale i uczenia się autentycznej i spontanicznej wiary od przybyszów. ŚDM pokazały, że chrześcijaństwo jest żywą rzeczywistością oraz że Duch Święty cały czas podtrzymuje Kościół.

Dlatego ponad 7 tys. wiernych z Polski udaje się z narodową pielgrzymką do Rzymu – w duchu dziękczynienia i prośby o łaskę miłosierdzia.

KAI: Jakie są główne punkty programu pielgrzymki?

– Centralnymi punktami są codzienne Msze św. po kolei w czterech bazylikach. W czwartek 20 października o godz. 17. liturgię w Bazylice Matki Bożej Większej odprawi metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. Następnego dnia Mszę św. w Bazylice św. Jana na Lateranie będzie celebrować Prymas Polski abp Wojciech Polak, a w sobotę o godz. 15.45 w Bazylice św. Pawła za Murami przewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki.

Jednym z najważniejszych momentów będzie udział w audiencji z Ojcem Świętym, która przypadnie w sobotę rano 22 października, w liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.

KAI: Będzie to więc niejako spotkanie z dwoma papieżami?

– Jak najbardziej. Oprócz tego, co powie do nas Franciszek, przypomni to nam “iskrę Miłosierdzia”, która wyszła z Krakowa. Można powiedzieć, że św. Jan Paweł II w dniu swego wspomnienia liturgicznego zgromadzi nas u boku Franciszka. Wówczas Ojciec Święty skieruje specjalne przesłanie do pielgrzymów z Polski. Będzie to kolejne jego przesłanie do Kościoła w Polsce, niezależnie od tych, które wygłosił podczas lipcowej wizyty. A nasi biskupi będą mieli okazję podziękować mu za wizytę w Polsce i ŚDM.

Przybędą też przedstawiciele władz: kilkudziesięciu parlamentarzystów z marszałkami Sejmu i Senatu. Prezydenta reprezentować będzie szefowa jego kancelarii Małgorzata Sadurska, będzie też szefowa kancelarii premiera, Beata Kempa, a być może dotrze i Pani Premier.

Z Ojcem Świętym będziemy mogli spotkać się także w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański. A pielgrzymkę zwieńczy modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II oraz Msza św., która będzie miała miejsce o w niedzielne popołudnie o 16-tej pod przewodnictwem kard. Grocholewskiego, w prezbiterium bazyliki św. Piotra.

KAI: Z jakimi uczuciami Ksiądz Biskup udaje się do Rzymu?

– Oprócz chęci skorzystania z łask odpustu, będzie to moje osobiste dziękczynienie, gdyż byłem bardzo zaangażowany w przygotowanie wizyty Ojca Świętego w Polsce. Poprzedził to cały rok intensywnej pracy. Będę dziękować za błogosławione owoce, jakie wydała ta wizyta. Także i za wspaniały przekaz z wizyty w Polsce, jaki dotarł dzięki mediom do szerokich kręgów na świecie.

Poza tym, każde takie spotkanie, dla nas biskupów jest umocnieniem więzi i jedności pasterskiej z Następcą św. Piotra. Jest także formą budowania jedności kolegium biskupów, pielgrzymujących do progów apostolskich.

KAI: Stolica Apostolska dla Polski i Kościoła w Polsce zawsze była ważnym punktem odniesienia, co wzmocnił pontyfikat Jana Pawła II…

– Więź Polski ze Stolicą Apostolską bardzo silnie podkreślana była podczas obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu. Chrzest połączył nas nie tylko z chrześcijańską Europą, ale i z Rzymem. Ścisła więź z Rzymem była kontynuowana przez polskich królów, a niektórzy, np. Jan III Sobieski, obronili chrześcijańską Europę przed turecką inwazją. Polska pełniła rolę przedmurza. Rzym był dla nas zawsze punktem odniesienia, a słowo Ojca Świętego jest tym słowem dopinającym i dającym ostateczną wykładnię. A wyjątkowe pogłębienie więzi Polaków ze Stolicą Apostolską nastąpiło za czasów Jana Pawła II, ale nie wygasło po jego śmierci. Najlepiej świadczył o tym m. in. tegoroczny pobyt Franciszka w Polsce.

Słowa Franciszka wypowiedziane w Polsce tylko potwierdziły tę więź. Ojciec Święty pokazał życzliwość i otwarcie, dostrzegł piękno naszego Kościoła. Choć papież pochodzi z Argentyny i cechuje go nieco odmienna wrażliwość, to nas docenił. Na tym polega piękno Kościoła powszechnego, gdzie różnice nawzajem się dopełniają.

Mam nadzieję, że więź Polski i Kościoła w Polsce ze Stolicą Apostolską zostanie umocniona także przez Narodową Pielgrzymkę, w którą właśnie wyruszamy.

KAI: Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał Marcin Przeciszewski / Warszawa (KAI)

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/ Episkopat.pl