Bp Pindel: dziękujmy za papieża widzącego potrzebę głoszenia miłosierdzia Boga

24-09-2016
1749
5/10/2015 Synod Hall, Vatican City. Beginning of the daily works of the XIV General Assembly of the Synod of Bishops at the presence of Pope Francis.

Do dziękowania za miłosierdzie Boga oraz za dar papieża Franciszka, który widzi potrzebę głoszenia miłosierdzia, i który ogłosił rok jubileuszowy, będący okazją do zbawiennego przejścia przez Bramę Miłosierdzia – zachęcił bp Roman Pindel podczas sobotniej Eucharystii w bielskiej katedrze. W ramach Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w diecezji bielsko-żywieckiej odbyły się 24 września pielgrzymki do trzech kościołów jubileuszowych. Pielgrzymka do katedry zbiegła się ze Świętem Rocznicy Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Bielsku-Białej.

W homilii bp Pindel zwrócił uwagę, że symboliczne przejście wiernych przez Bramę Miłosierdzia – przywilej związany z przeżywanym w Kościele rokiem jubileuszowym – nawiązuje do starotestamentowego rytu przejścia oraz zbawiennego przejścia Jezusa-arcykapłana z tego świata do domu Ojca.

„Wchodząc w drzwi święte, kiedy chcemy wyprosić łaskę, musimy opuścić tych, którzy nie ufają Bożemu miłosierdziu, musimy opuścić tych, którzy pozostają w swoich grzechach albo w przywiązaniu do grzechu. Jeżeli chcemy uzyskać odpust, staramy się nie tylko o sakramentalną spowiedź i pojednanie z Bogiem, ale także o uwolnienie od wszelkiego przywiązania, choćby do najmniejszego grzechu” – wyjaśnił biskup.

Biskup dodał, że po przejściu progu świątyni człowiek ma szansę spotkać się z Tym, który jest miłosiernym obliczem miłosiernego Ojca. Duchowny zachęcił do dziękowania Bogu za Jego miłosierdzie, oraz za dar papieża Franciszka, który widzi potrzebę głoszenia miłosierdzia, i który ogłosił rok jubileuszowy.

„Dziękujemy za cały rok miłosierdzia, za wszystkie owoce, które dokonały się w naszych sercach, ale także za wszelkie owoce tego roku miłosierdzia: grupy, które powstały, dzieła, które rozpoczęły swoją działalność, nawrócenia, które się dokonały. Dziękujemy Temu, który jest miłosierny i chce być nieskończony w swoim miłosierdziu dla nas” – dodał ordynariusz.

Bp Pindel zacytował słowa Franciszka z bulli „Misericordiae Vultus” ogłaszającej Rok Miłosierdzia, o tym, by dać się zaskoczyć przez Pana Boga.

Biskup nawiązał do Pawłowego fragmentu z czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków i przypomniał, ze obecnie przeżywamy czas przybliżenia się Boga i „jest stosowna chwila, by uzyskać miłosierdzie, które czeka na nas”.

Liturgię z udziałem około 50 księży zakończyło specjalne nabożeństwo, na które złożyły się: wystawienie Najświętszego Sakramentu, rozważania odczytane przez proboszcza katedry ks. Antoniego Młoczka, Koronka do Bożego miłosierdzia oraz błogosławieństwo eucharystyczne.

Biskupi – Roman Pindel, Piotr Greger i Tadeusz Rakoczy – rozpoczęli równocześnie swoje sobotnie Msze św. w skoczowskiej świątyni pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła, kościele św. Macieja w Andrychowie i w bielskiej katedrze. Eucharystiom towarzyszyły procesyjne przejścia przez Bramy Jubileuszowe.

Za miesiąc podobne uroczystości odbędą się w pozostałych jubileuszowych kościołach diecezji: w Oświęcimiu, Żywcu i w Cieszynie.

rk / Bielsko-Biała (KAI)