Cała Polska jest gospodarzem ŚDM!

29-05-2015

To polska młodzież jest gospodarzem i organizatorem Światowych Dni Młodzieży – zaznacza bp Damian Muskus, podkreślając pracę młodych przy organizacji tego wydarzenia. Ich rówieśnicy ze 190 krajów wybierają się nie tylko na spotkanie z Papieżem do Krakowa, ale także na spotkania w diecezjach.

1093

Zainteresowanie Światowymi Dniami Młodzieży w Polsce jest ogromne. Kraków to przecież miasto Jana Pawła II i siostry Faustyny, tak bardzo związane z Bożym Miłosierdziem. Organizatorzy przygotowują miejsce centralnego spotkania z papieżem Franciszkiem, nazwane Campus Misericordiae, spodziewając się tam ok. 2-2,5 mln młodych ludzi. Do Polski na Światowe Dni Młodzieży najliczniej przybędą zapewne Włosi, Francuzi czy Anglicy, spodziewane są także duże grupy pielgrzymów spoza Europy – z USA, Kanady czy Australii. Przyjadą też młodzi np. z Wyspy Wielkanocnej czy Republiki Środkowej Afryki.

Spotkania w diecezjach będą się odbywały od 20 do 25 lipca. Centralne spotkanie Światowych Dni Młodzieży otworzy we wtorek 26 lipca Msza św. sprawowana przez kard. Stanisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego. Przygotowaniem do spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem będą katechezy w ok. 300 punktach w Krakowie głoszone w różnych językach przez biskupów pochodzących z całego świata. Wszyscy uczestnicy spotkania będą modlić się z Ojcem Świętym Franciszkiem w sobotni wieczór 30 lipca, a kulminacyjnym punktem Światowych Dni Młodzieży będzie Msza św. sprawowana przez Papieża następnego dnia, w niedzielę 31 lipca.

– Udźwignięcie tak wielkiego wydarzenia wymaga zgodnej współpracy wszystkich – podkreśla bp Damian Muskus, koordynator generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Współpraca Kościoła, rządu i samorządów przy organizacji wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce i przygotowaniach Światowych Dni Młodzieży już trwa, cyklicznie odbywają się spotkania specjalnych komitetów strony kościelnej i rządowej. Kardynał Stanisław Dziwisz wskazuje na przejrzystość zasad finansowania tych wydarzeń – strona kościelna pokrywa koszty spotkań o charakterze religijnym i celebracji liturgicznych, strona państwowa pomaga w kwestiach logistycznych i bezpieczeństwa. – Pragniemy, aby Światowy Dzień Młodzieży służył Polsce i całemu społeczeństwu – mówi kard. Dziwisz, zaznaczając, że odnowione obiekty i poprawiona infrastruktura będzie wykorzystywana po ŚDM. Na miejscu centralnych spotkań pod Wieliczką, zwanym Campus Misericordiae, miałby powstać dom dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Rejestracja uczestników na ŚDM Kraków 2016 rozpocznie się w lipcu br., na rok przed planowanym wydarzeniem za pośrednictwem strony www.krakow2016.com. Jak podkreśla ks. Marek Leśniak, odpowiedzialny za sekcję rejestracji i przyjęcia pielgrzymów, specjalny program tworzy strona watykańska i Polska po raz pierwszy z niego skorzysta. Do tej pory organizatorzy Światowych Dni Młodzieży sami tworzyli potrzebne oprogramowanie do akredytacji.

Nadal czekamy na potwierdzenie z Watykanu, kiedy i jakie miejsca poza Krakowem odwiedzi w Polsce papież Franciszek.