Caritas Polska

08-06-2016

Jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 r. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 r. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

1757

Jest instytucją charytatywną Konferencji Episkopatu Polski. Została reaktywowana w 1989 r. Odwołuje się do tradycji pracy charytatywnej Caritas sprzed 1950 r. Posiada własną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego i państwowego. Caritas Polska koordynuje pracę 44 Caritas diecezjalnych i archidiecezjalnych w Polsce. Współpracuje na arenie międzynarodowej z Caritas Internationalis i Caritas Europa. Udziela pomocy doraźnej i długofalowej, materialnej i finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, starszym, dzieciom z rodzin ubogich, a także imigrantom i uchodźcom. Caritas udziela również pomocy humanitarnej ofiarom wojen, kataklizmów i nieszczęść naturalnych poza granicami Polski.

Dyrektor

ks. Marian SUBOCZ

Zastępca Dyrektora

o. Hubert MATUSIEWICZ OH

ks. Marek DEC

Rzecznik prasowy

Paweł KĘSKA

Adres:
ul. Okopowa 55
01-043 Warszawa
tel. 22 334 85 00
22 334 85 85

e-mail
strona www

Komisja Nadzorcza Caritas Polska
Przewodniczący

bp Wiesław SZLACHETKA

Członkowie

bp Jerzy MAZUR SVD

bp Stefan REGMUNT