Dzieło Pomocy “Ad Gentes”

08-06-2016

Dzieło Pomocy “Ad Gentes”, zatwierdzone na 333. Zebraniu Plenarnym KEP w 2005 r., ma być narzędziem Komisji KEP ds. Misji, służącym niesieniu pomocy materialnej dla polskich misjonarzy.

2429

Dyrektor

ks. Zbigniew SOBOLEWSKI

Adres:
ul. Byszewska 1
03-729 Warszawa 4, skr. poczt. 112
tel. 22 743 95 24e-mail
strona www