Co proboszcz powie biskupom? – Rekolekcje Episkopatu

23-11-2012

Słuchacze będą niecodzienni, ale Słowo Boże jest uniwersalne – dla wszystkich to samo. Tylko każdy przyjmuje je na miarę swojego otwarcia – mówi ks. Tadeusz Huk, który w tym roku wygłosi nauki dla księży biskupów. Rekolekcje polskiego Episkopatu odbędą się w dniach 26-29 listopada w Zakopanem.

1538

Tegoroczny rekolekcjonista księży biskupów ks. Tadeusz Huk był wiele lat ojcem duchownym seminarium duchownego w Warszawie. Jest jednym z animatorów i organizatorów Szkoły Wychowawców Seminaryjnych. Obecnie pełni posługę proboszcza parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym k. Piaseczna, jest też ojcem duchowny kapłanów archidiecezji warszawskiej. Wielokrotnie głosił rekolekcje do kleryków, księży a także do sióstr zakonnych i do katolików świeckich. Prowadził też rekolekcje zamknięte w domach formacji u jezuitów i salwatorianów.

Temat rekolekcji Episkopatu, które rozpoczną się w poniedziałek 26 listopada w Zakopanem brzmi „Będziecie mi świadkami wiary” i wpisuje się w ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Wiary. – Światło do naszych rozważań będziemy czerpać przede wszystkim od Świadka Wiernego – Jezusa Chrystusa (Ap 1, 5) – mówi ks. Huk. Do spotkania z biskupami przygotowuje się przez próbę modlitewnego spojrzenia na drogę rozwoju wiary postaci biblijnych, takich jak Abraham, Mojżesz czy św. Paweł. Przypomina też sobie świadków wiary, z którymi dane mu było spotkać się osobiście.

– Jako proboszcz odpowiedzialny za wspólnotę parafialną rozumiem jak trudno jest być świadkiem wiary w tym zatomizowanym świecie. Tym bardziej jest to trudne w znacznie większej wspólnocie, którą jest diecezja i cała Polska – mówi rekolekcjonista. Uważa, że biskupi jako pasterze, którym powierzona jest wielka odpowiedzialność za prowadzenie Kościoła w Polsce potrzebują rekolekcji nawet bardziej niż inni księża, a Słowo Boże zawsze jest nowe i oświetla dzisiejszy szybko zmieniający się świat. Dlatego też rekolekcje będą przebiegać w klimacie zasłuchania w Słowo Boże, wiara – bowiem – jak podkreśla ks. Huk – rodzi się ze słuchania.

– Słowo Boże kształtuje, oczyszcza i uzdalnia do właściwego rozeznania w świetle wiary. Jest nam dane jak lustro, w którym możemy zobaczyć prawdę o sobie. Owocne spotkanie ze Słowem może się dokonać w ciszy, w samotnym sam na sam przed Bogiem i przed sobą – mówi rekolekcjonista. Podkreśla, że tylko człowiek zjednoczony z Jezusem Świadkiem może dawać prawdziwe świadectwo wiary. – Nasza wiara jest darem łaski ofiarowanym nam za pośrednictwem drugiego człowieka. Człowiek zapalony ogniem wiary umacnia wiarę w drugim człowieku. Jak zawsze, a dzisiaj może szczególnie, bardzo potrzeba świadków żywej wiary, którzy mocą obecnego w nich Ducha Świętego będą zapalać innych – mówi. Jak wskazuje, aby przekazywać wiarę innym zgodnie z Bożą wolą trzeba ciągle nawracać się i przechodzić od Słowa do czynu miłości. Jezus Chrystus, „nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (Hbr 12, 2) – podkreśla rekolekcjonista.

Doroczne rekolekcje Episkopatu rozpoczną się w poniedziałek, 26 listopada, wieczorem. Tym razem w Zakopanem. We wtorek rano Mszy Świętej będzie przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz, a w środę kard. Kazimierz Nycz. Homilie będzie głosił zaś rekolekcjonista ks. Tadeusz Huk. Rekolekcje zakończą się w czwartek przed południem Eucharystią. Odprawi ją abp Józef Michalik, przewodniczący KEP. Rekolekcje poprzedzi spotkanie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, która przygotuje tematykę zebrań plenarnych Episkopatu w 2013 r.