Duchowy powrót do Wieczernika

27-03-2013

„Przylgnięcie do Chrystusa przez osobistą więź jest ostateczną racją bytu kapłana” – piszą biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Zachęcają do odnowienia entuzjazmu z „Wieczernika sakramentu święceń” i bycia świadkami żywej wiary.

1536

„Chciejmy jeszcze raz uważnie rozważyć, jakiej godności w Kościele dostąpiliśmy, abyśmy mogli nadal wielkodusznie podążać drogą wiary i jeszcze wyraźniej ukazywać radość i odnowiony entuzjazm, który zrodził się ze spotkania z Chrystusem w Wieczerniku święceń” – zachęcają kapłanów biskupi.

List pasterski nawiązuje do poruszającego dialogu Jezusa z Piotrem podczas Ostatniej Wieczerzy, zapisanego w Ewangelii św. Łukasza. „Jezus rozmawia z Piotrem o jego wierze. Daje mu do zrozumienia, że wiara będzie dla jego życia i posługi decydująca w dochowaniu wierności” – piszą biskupi. Dalej nawiązują do słów, jakie każdy kapłan wypowiada przed przyjęciem Ciała i Krwi Pańskiej: „Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie”. „Wyznajemy tym samym, że każdy dzień wierności w kapłaństwie jest łaską, wyproszoną przez Jezusa u Ojca, za cenę Jego ofiary z życia” – podkreślają.

Biskupi piszą też o niewierności sakramentowi kapłaństwa, zaniku poczucia winy i odpowiedzialności za powierzony Lud Boży. „Dotyka nas grzech zdrady Mistrza, jak grzech Judasza” – czytamy. Tym bardziej zachęcają, by „niezasłużony dar kapłaństwa” traktować z szacunkiem i uważnie strzec. Biskupi piszą do kapłanów: „musimy nieustannie wychowywać siebie do adoracji, pokuty i modlitwy”. Przypominają też szczególne elementy sakramentu święceń: nałożenie rąk, modlitewną ciszę, słowa konsekracji, namaszczenie dłoni olejem. „Godność prezbiteratu domaga się od kapłana świętości i wierności. Kościół i wszyscy ludzie mają prawo oczekiwać od nas postawy godnej kapłana”. Przypominają, że bez osobistego nawrócenia kapłani nie staną się oparciem dla innych ludzi. „To właśnie przez wiarygodność kapłańskiego życia nadajemy moc ewangelizacji, w którą się angażujemy” – podkreślają biskupi, zachęcając kapłanów: „Bądźmy zatroskani o wewnętrzną spójność między naszym życiem i nauczaniem”.

„Przylgnięcie do Chrystusa przez osobistą więź jest ostateczną racją bytu kapłana” – zaznaczają biskupi. Utożsamienie z Chrystusem jest równoznaczne z przekraczaniem własnego egoizmu i rezygnacją z szukania samospełnienia w Kościele. Biskupi proszą kapłanów o wzajemną modlitwę i wspieranie się w trudnościach. Podkreślają znaczenie posłuszeństwa Chrystusowi i Kościołowi.

„Kościół w Polsce i na całym świecie pilnie potrzebuje świadków wiary – przede wszystkim i najpierw pośród duchownych. Kapłan bez wiary staje się urzędnikiem instytucji charytatywnej” – podkreślają biskupi. Erudycja, profesjonalizm w zadaniach, pragmatyka duszpasterska nie wystarczą. „Bądźcie świadkami żywej wiary!” – proszą kapłanów.

List biskupów do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r. zatytułowany jest “Pilna potrzeba świadków wiary”.

DOKUMENT: List do kapłanów na Wielki Czwartek 2013 r. “Pilna potrzeba świadków wiary”