Dzień Modlitw za Więźniów

25-03-2013

W liturgiczne wspomnienie Dobrego Łotra przypada Dzień Modlitw za Więźniów. To okazja do szczególnej pamięci o osadzonych i modlitwy za nich. 26 marca w kaplicach więziennych wielu zakładów karnych na terenie Polski, księża kapelani będą sprawowali Eucharystię w intencji więźniów i ich rodzin.

1510

Stowarzyszenie Ewangelicznej Pomocy Więźniom “Bractwo Więzienne” zachęca wiernych w Polsce do objęcia pamięcią modlitewną osadzonych – tych, którzy odnaleźli Boga i tych, którzy są od Niego daleko. To na wniosek stowarzyszenia, polscy biskupi podczas 347. zebrania plenarnego Episkopatu, obradującego w Warszawie w marcu 2009 r. ustanowili Dzień Modlitw za Więźniów. 

– Utraciłem wiarę, bo jej nie pielęgnowałem i nie karmiłem modlitwą. Konsekwencją jest mój pobyt w więzieniu – wyznaje więzień Mieczysław. W swoim świadectwie przekazanym Stowarzyszeniu „Bractwo Więzienne” pisze, że wiara pozwala pokonać wszelkie trudności, podsuwa myśli, że wszystko ma jakiś sens i czemuś będzie służyć.

Ogólnopolskie uroczystości Dnia Modlitw za Więźniów będą miały miejsce na Jasnej Górze. Msza św. zostanie odprawiona o godz. 17.30 przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Pani Królowej Polski.  Zgodnie z sugestią naczelnego kapelana więziennego ks. Pawła Wojtasa  w kaplicach więziennych wielu zakładów karnych na terenie Polski,  księża kapelani będą sprawowali tego dnia Eucharystię w intencji więźniów i ich rodzin. W Szczecinie, gdzie mieści się jeden z oddziałów Bractwa Więziennego, Mszę św. o godz.18.00 w Bazylice p.w. Św. Jana Chrzciciela odprawi kapelan więzienny diecezji szczecińskiej ks. Robert Kos. Po Eucharystii więźniowie podzielą się swoim świadectwem wiary i nawrócenia.

 Modlitwy za więźniów planowane są nie tylko 26 marca. W Bydgoszczy,  więźniowie z rodzinami, funkcjonariusze oraz wolontariusze „Bractwa Więziennego” spotkają się  w Święto Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia.  W Bazylice p.w. św. Wincentego a Paulo o godz.15.00 wypełnią Godzinę Miłosierdzia – modlitwą, śpiewem i  świadectwem oraz  inscenizacją z Dzienniczka św. Siostry Faustyny: „Rozmowa Pana Jezusa z duszą grzeszną”.  O godz. 16.00 kapelan więzienny diecezji bydgoskiej ks. Andrzej Rybka odprawi Eucharystię.

W Polsce jest obecnie ok. 50 tys. więźniów w 160 zakładach karnych. Do co trzeciego więzienia docierają Członkowie Bractwa Więziennego. W ramach działań statutowych, przygotowują oprawę Mszy św., organizują dla osadzonych spotkania biblijne i modlitewne, przygotowują chętnych do przyjęcia sakramentów. Prowadzą też ewangelizację w radiowęźle więziennym, wyświetlają filmy religijne, prowadzą biblioteki, wydają gazety wewnętrzne, prowadzą indywidualne rozmowy z więźniami, wysyłają im paczki, pomagają w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. W miarę możliwości członkowie Bractwa pomagają swoim podopiecznym także po wyjściu na wolność. Dzięki ich pracy, wielu więźniów nawraca się, niektórzy podejmują apostolat wśród towarzyszy z celi więziennej i w innych zakładach karnych. Dają świadectwa wiary w kościołach i mediach, opowiadając o otrzymanej od Boga łasce. – Bóg nigdy nie zsyła na mnie więcej niż jestem w stanie udźwignąć. Pomagają mi też słowem i duchem ludzie z „Bractwa Więziennego” i Karmelitanki Bose, z którymi koresponduję, gdyż znają moją sytuacje – pisze w swoim świadectwie więzień Mieczysław.

Zobacz także:
Strona Bractwa Więziennego