Pięknych uroczystości patriotycznych w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę nie mogło zabraknąć w „stolicy” Polonii, jak można nazwać Chicago. W niektórych brał udział bp Wiesław Lechowicz.

11 listopada przewodniczył Eucharystii w kościele polskim na Trójcowie. To miejsce szczególne w historii odzyskania przez Polskę niepodległości. W kościele wybudowanym w ciągu jednego roku przez polskich emigrantów Ignacy Jan Paderewski zgromadził katedów, gotowych wstąpić do armii błękitnej gen. Hallera. W sumie wyjechało ich 23 tysiące. Duże pamiątkowe zdjęcie z tamtego wydarzenia umieszczono przed kościołem. Bardzo licznie przybyli Polacy na Mszę świętą za Ojczyznę przypominali liczebnie rzeszę sprzed 100 laty.

Wśród uczestniczących w Eucharystii byli księża Chrystusowcy, proboszczowie niektórych chicagowskich parafii na czele z delegatem abp Chicago ds. Polonii – ks. Markiem Smółką, siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, siostry Benedyktynki, wicekonsul RP w Chicago, przedstawiciele organizacji kombatanckich, żołnierzy i policjantów, harcerki i harcerze, uczniowie szkół polskich ze swymi nauczycielami i rodzicami.

Bp Lechowicz wyraził wdzięczność Polonii amerykańskiej za nieocenioną rolę w odzyskiwanie przez Polskę niepodległości. Dziękował za podtrzymywanie w kolejnych pokoleniach emigrantów ducha narodowego i religijnego. Zwrócił się też z apelem, by osobistą wolnością przyczyniać się do umacniania niepodległości i suwerenności Polski. Jako przykład do naśladowania wskazał na ewangeliczną, ubogą wdowę. Ona, podkreślił, uczy nas dojrzałej wolności. Nie była uzależniona od dóbr materialnych; pozostała sobą, nie oglądając się na zachowanie innych; ofiarując wszystko, rozumiała, że nie ma wolności bez poświęcenia i solidarności z innymi; idąc do świątyni, wskazuje na Boga, który jest ostoją i sprzymierzeńcem wolności.

W czasie Eucharystii odsłonięto tablicę upamiętniającą rocznicę odzyskania niepodległości z napisem wyrażającym wdzięczność Polonii wobec Bożej Opatrzności i ludzi, którzy oddawali wszystko dla Polski, łącznie z ofiarą życia. Do wypełniających po brzegi kościół przemówił wicekonsul ds. współpracy z Polonią Piotr Semeniuk. Złożył gratulacje wszystkim, którzy na różne sposoby dbają o pomyślność i dobre imię Polski. Podziękował organizatorom, na czele z miejscowym proboszczem – ks. Andrzejem Totzke SChr, za przygotowanie pięknej uroczystości.

Po zakończeniu Mszy miało miejsce zrobienie pamiątkowego zdjęcia sprzed kościoła, a następnie odbyła się okolicznościowa akademia patriotyczna przygotowana przez młodzież i harcerzy. Podczas tego spotkania uroczyście odśpiewano hymn narodowy Polski i USA. Po uczcie duchowej przyszedł czas na piknik pod gołym, słonecznym niebem. Gorące patriotyczne serca podnosiły prawdziwie zimową temperaturę powietrza!

Następnego dnia, 12 listopada, bp Lechowicz spotka się z duszpasterzami polskiego pochodzenia – księżmi i siostrami zakonnymi pracującymi w Chicago. W godzinach popołudniowych odwiedzi Dom Samotnej Matki, prowadzony przez Siostry Misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

s. Edyta Rychel MCHR

Polska Misja Duszpasterska pw. Trójcy Świętej w Chicago, IL