Ewangelizacja środowisk wiejskich

22-01-2015

Organizowany w dniach 28-31 maja 2015 roku III Kongres Nowej Ewangelizacji w sanktuarium maryjnym w Skrzatuszu w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej pod hasłem „Skarb w roli” to jeden z tematów podjętych na spotkaniu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji w dniach 20-21.01.2015 r.

1352

Celem Kongresu Nowej Ewangelizacji poświęconego problematyce ewangelizacji środowisk wiejskich jest doświadczenie potrzeb, potencjału i nowych możliwości ewangelizacji tych środowisk, zaś grupami docelowymi i adresatami Kongresu są wspólnoty parafialne, duszpasterze i liderzy środowisk wiejskich, wspólnoty i dzieła nowej ewangelizacji w Polsce, osoby życia konsekrowanego i kustosze sanktuariów. Owocem Kongresu będzie odpowiedź na pytanie „Co powinniśmy uczynić dziś, by ewangelizować środowiska, grupy i wspólnoty na wsiach?” oraz ukazanie potencjału, który tkwi w religijności ludowej. To czterodniowe wydarzenie będzie miało trzy wymiary: praktyczny (pastoralny), rekolekcyjny i ewangelizacyjny.

Pierwszym wymiarem spotkania będzie prezentacja dotychczasowych doświadczeń i inicjatyw ewangelizacyjnych skierowanych m.in. do członków ochotniczej straży pożarnej, zespołów folklorystycznych, kół gospodyń wiejskich i rad parafialnych na wsiach. Chodzi w tym wymiarze Kongresu o stworzenie platformy wymiany doświadczeń, zebranie dobrych praktyk, doświadczeń i świadectw grup oraz wspólnot prowadzących działania ewangelizacyjne w środowiskach wiejskich.

Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji w organizacji kongresu akcentuje także – obok świadectwa – formację intelektualną osób zaangażowanych w tę działalność, stąd w programie znajdą swoje miejsce wykłady i warsztaty prowadzone przez różnych specjalistów. Ważnym akcentem będzie między innymi zwrócenie uwagi na duchowość maryjną i jej rolę w nowej ewangelizacji. W roku poświęconym osobom konsekrowanym szczególne zaproszenie do udziału w kongresie skierowane jest do sióstr i braci zakonnych.

Drugim wymiarem Kongresu Nowej Ewangelizacji będą ogólnopolskie rekolekcje dla wszystkich osób zaangażowanych w to dzieło, przeżycie osobistego doświadczenia spotkania z Chrystusem, formacja do bycia uczniem. Czterodniowe spotkanie zostanie zakończone bezpośrednim wyjściem ewangelizatorów do mieszkańców 12 wsi w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

W kongresie wezmą udział między innymi prymas Polski abp Wojciech Polak, bp Wiesław Śmigiel, bp Grzegorz Ryś oraz bp Adam Wodarczyk.

Organizatorem Kongresu jest Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz Fundacja „Porte Fidei”, zaś gospodarzem diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska wraz z biskupem Edwardem Dajczakiem. Zapisy na Kongres ruszają już 1 lutego 2015 roku na stronie www.nowaewngelizacja.org.

Dwudniowe robocze spotkanie Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w dniach 20-21.01.2015 roku zostało także poświęcone kwestii nowych dzieł i inicjatyw ewangelizacyjnych podejmowanych w Kościele w Polsce.

Jednym z nich będzie spotkanie dla proboszczów i liderów działań ewangelizacyjnych z ks. Michaelem Whitem, jednym z autorów książki „Odbudowana – historia katolickiej parafii” oraz Brianem Crookiem. Ks. Michael White jest proboszczem parafii Thimonium (Maryland) w USA, który w praktyce zastosował nowoczesne metody ewangelizacji w duszpasterstwie. W parafii, w której zaangażowanych było kilkaset osób, stworzył wspólnotę, w której 40% z obecnych kilku tysięcy parafian regularnie pracuje w małych grupach formacyjnych. Ks. White został zaproszony do Polski przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz Apostolski Ruch Wiary. Otwarte spotkanie dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką wprowadzania w życie nowego modelu ewangelizacji parafii, zawartą w książce „Odbudowana”, odbędzie się 21 maja 2015 r. w Krakowie Ks. Michael White będzie także wykładowcą w czasie Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów, w którym uczestniczą dyrektorzy wydziałów do spraw Nowej Ewangelizacji z poszczególnych diecezji całej Polski jak i liderzy środowisk ewangelizacyjnych. Zostanie tam podjęta m.in. tematyka szans, ograniczeń i możliwości współpracy świeckich i duchownych.

Kolejnymi tematami spotkania Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji stała się kwestia udziału Zespołu w spotkaniu Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych we wrześniu 2015 roku i propozycji działań ewangelizacyjnych skierowanych w stronę alumnów. Ponadto została także omówiona kwestia organizacji ogólnopolskich rekolekcji ewangelizacyjnych dla sióstr zakonnych jesienią 2015 roku i udział Zespołu w obchodach 1050-lecia Chrztu Polski w ewangelizacji Poznania na stadionie w kwietniu 2016 roku. Ostatnim tematem podjętym na spotkaniu była tematyka i organizacja IV Kongresu Nowej Ewangelizacji w 2017 roku.