Franciszek do anglikańskich prymasów: nieśmy światu miłość Bożą

06-10-2016
1187

Ojciec Święty przyjął na audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie arcybiskupa Canterbury Justina Welby’ego i grupę prymasów krajowych Kościołów anglikańskich. Wczoraj odprawił z nimi ekumeniczne nieszpory w bazylice św. Grzegorza na rzymskim wzgórzu Celius. Uczczono w ten sposób 50-lecie historycznego spotkania Pawła VI z ówczesnym prymasem Wspólnoty Anglikańskiej abp. Michaelem Ramseyem.

Franciszek przypomniał owocny rozwój dialogu katolicko-anglikańskiego, jaki nastąpił od tego czasu. Z myślą o dalszej ekumenicznej drodze zaproponował do wspólnej refleksji trzy słowa: modlitwa, świadectwo, misja.


„Modlitwa… Wczoraj wieczorem odprawiliśmy nieszpory, dziś rano modliliście się tutaj na grobie Apostoła Piotra. Bez ustanku razem i wytrwale prośmy Pana o dar jedności. Świadectwo… Tych 50 lat spotkań i wymiany, jak też refleksji i wspólnych tekstów, ukazuje nam chrześcijan, którzy – ze względu na wiarę i z wiarą – słuchali siebie nawzajem, dzieląc ze sobą swój czas i siły. Wzrosło przekonanie, że ekumenizm nie jest nigdy zubożeniem, ale bogactwem. Dojrzała pewność, że to, co Duch zasiał w innych, wydaje wspólne plony” – powiedział Franciszek.

Papież zachęcił, by pielęgnować to dziedzictwo, codziennie dając światu, zgodnie z wolą Chrystusa, świadectwo miłości i jedności między nami (por. J 15, 12; 17, 21).


„Misja… Wszystko ma swój czas (por. Koh 3, 1), a teraz jest czas, w którym Pan domaga się od nas w sposób szczególny, byśmy wyszli poza siebie samych i z naszych środowisk, aby nieść Jego miłość miłosierną światu spragnionemu pokoju. Pomagajmy sobie nawzajem stawiać w centrum wymogi Ewangelii i konkretnie oddawać się tej misji” – powiedział Papież.

Na zakończenie Franciszek odmówił wspólnie ze zwierzchnikami Kościołów anglikańskich Ojcze nasz, aby prosić Boga o „łaskę wzrastania w modlitwie, dawania świadectwa i misji”.

Przemawiając w imieniu anglikańskich prymasów abp Welby wyraził Ojcu Świętemu uznanie dla jego troski o ubogich, migrantów czy ofiary nowego niewolnictwa. Podkreślił, że jego encykliki mają znaczenie nie tylko dla katolików. Prymas Wspólnoty Anglikańskiej przypomniał takie niepokojące zjawiska współczesnego świata, jak wzrastanie ekstremistycznych grup, które stosują przemoc z powołaniem się na religię. Ponadto zwrócił uwagę, że sekularyzm „lekceważy życie nienarodzonych, zwłaszcza obciążonych niepełnosprawnością, i odrzuca osoby starsze”, a życie rodzinne spychane jest na margines.

ak/ rv

Powered by WPeMatico