Gniezno: Abp Józef Kowalczyk przechodzi na emeryturę. Bp Wojciech Polak arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim

17-05-2014

Warszawa, 17 maja 2014 r.

0
1523

NUNCJATURA APOSTOLSKA
W POLSCE

N. 4499/14

 KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1 . Przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka z posługi arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego, prymasa Polski, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski, dotychczasowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, biskupa pomocniczego tejże archidiecezji Wojciecha Polaka.

Warszawa, 17 maja 2014 roku.

 + Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

NO COMMENTS