Grzegorz III Laham z Syrii: Przyszłość należy do pokoju

12-12-2013

– Dajcie pokój Palestynie, a gwarantuję, że wszyscy chrześcijanie pozostaną w domu i będą solą, światłem i zakwasem tego terenu – mówi patriarcha Grzegorz III Laham, zwracając uwagę na exodus chrześcijan z krajów Bliskiego Wschodu. Przewodniczący Zgromadzenia Syryjskich Hierarchów Katolickich w dniach 10-12 grudnia br. odwiedził Polskę, by wziąć udział w prezentacji „Raportu o prześladowaniach chrześcijan w latach 2011-2012. Prześladowani i zapomniani” oraz opowiedzieć o sytuacji chrześcijan w Syrii.

1619

Patriarcha z Syrii podczas wizyty w Polsce spotkał się m.in. z biskupami we Wrocławiu oraz z sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Podkreśla, że niebezpieczeństwo dla chrześcijan w Syrii stanowią nie muzułmanie, ale chaos i ataki bandyckich grup. Wyraża wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi, który ustanowił 7 września br. dniem modlitwy i postu w intencji pokoju w Syrii. Zdaniem Patriarchy to sprawiło, że konflikt nie rozszerzył się na inne tereny. Zwierzchnik katolickiego Kościoła melchickiego ostrzega, że interwencja zbrojna w Syrii, nie pomoże w budowaniu demokracji.

Grzegorz III Laham przypomina słowa Ojca Świętego Jana Pawła II o tym, że Palestyna jest ojczyzną wszystkich chrześcijan, ponieważ jest ojczyzną Jezusa i Maryi.  – Bez żywej obecności chrześcijan na Ziemi Świętej, ciężko będzie mówić o Jezusie Chrystusie – tłumaczy. Dziękuje Kościołowi w Polsce za pomoc chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. – Przyszłość należy do pokoju – podkreśla.

Patriarcha Grzegorz jest głową Kościoła melchickiego grecko-katolickiego. W 1981 r. został wybrany przez synod tytularnym melchickim arcybiskupem Tarsu oraz mianowany wikariuszem patriarchalnym Jerozolimy. Jako arcybiskup Jerozolimy działał na rzecz jej najbiedniejszych mieszkańców. 29 listopada 2000 r. został wybrany na patriarchę Antiochii i całego Wschodu, przyjął imię Grzegorz III.

Patriarcha nieustannie podkreśla wagę rozmów pokojowych, które mogą doprowadzić do zakończenia konfliktu w Syrii. Uważa, że konflikt ten zostanie wykorzystany do eliminacji chrześcijan, ponieważ są postrzegani, jako „element słaby” i źródło okupu, stąd liczne porwania. Według Grzegorza III Lahama wielu zwykłych muzułmanów cierpi wraz z chrześcijanami, bo dzieje Syrii to zgodne współistnienie różnych religii. Uważa, że bojownicy opozycyjni to nie Syryjczycy, ale najemnicy z innych krajów, którzy przybyli, by walczyć.

Prześladowani i zapomniani – raport o prześladowaniach chrześcijan
Paczki świąteczne dla rodzin ofiar wojny w Syrii