Ingres abp. Eugeniusza Popowicza

17-12-2015

W sobotę 19 grudnia odbędzie się ingres abp. Eugeniusza Popowicza, nowego metropolity przemysko-warszawskiego Kościoła greckokatolickiego do soboru św. Jana Chrzciciela w Przemyślu. Liturgii pontyfikalnej będzie przewodniczył zwierzchnik Cerkwi greckokatolickiej patriarcha Światosław Szewczuk.

0
1362

Uroczystości ingresu nowego metropolity przemysko-warszawskiego Kościoła greckokatolickiego do soboru św. Jana Chrzciciela w Przemyślu rozpoczną się w sobotę o godz. 10. W tym dniu Kościół greckokatolicki obchodzi święto św. Mikołaja, jednego z najbardziej czczonych w Kościołach obrządków wschodnich świętych.

Abp Eugeniusz Popowicz został mianowany arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim 7 listopada br. Zastąpi on abp. Jana Martyniaka, który pełnił tę posługę prawie 20 lat.

Abp Eugeniusz Mirosław Popowicz urodził  się 12 października 1961 r. w Człuchowie (woj. pomorskie). Studia teologiczne odbywał w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Święcenia diakonatu otrzymał 14 października 1986 r., a trzy dni później – 17 października 1986 r. – z rąk arcybiskupa Mirosława Marusyna przyjął święcenia kapłańskie.

Po święceniach ks. Popowicz był wikariuszem w parafii Pasłęk i Elbląg. Po dwóch latach został skierowany na dalsze studia do Rzymu – studiował wschodnie prawo kanoniczne w Instytucie Wschodnim (Pontificio Istituto Orientale). W 1993 r. uzyskał stopień doktora.

Po zakończeniu specjalizacji, na prośbę kard. Mirosława Lubacziwskiego, ks. Popowicz został skierowany do pracy na Ukrainie. Pracował w Metropolitalnym Sądzie Kościelnym, gdzie pełnił funkcję wikariusza sądowego. Jednocześnie wykładał w Seminarium Duchownym we Lwowie, Tarnopolu i we Lwowskiej Akademii Teologicznej.

W 1995 r. ks. mitrat Popowicz został mianowany proboszczem parafii greckokatolickich w Górowie Iławeckim i Lelkowie. Rok później powierzono mu obowiązki proboszcza parafii katedralnej w Przemyślu i wikariusza generalnego archidiecezji przemysko-warszawskiej, obejmującej teren wschodniej części kraju od Wisły.

Ojciec Święty Franciszek 4 listopada 2013 r. mianował ks. mitrata Eugeniusza Mirosława Popowicza  biskupem pomocniczym archidiecezji przemysko-warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Orreacelia. 7 listopada 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował go arcybiskupem metropolitą przemysko-warszawskim.

NO COMMENTS