Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK)

08-06-2016

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC (ISKK) jest instytucją naukowo-badawczą zajmującą się zbieraniem danych na temat Kościoła katolickiego w Polsce oraz prowadzącą badania socjologiczne. ISKK jest prowadzony przez Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni). Powstał w 1972 r. jako Zakład Socjologii Religii, a od 1993 r. nosi nazwę Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. W 1994 r. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski zlecił ISKK oficjalne prowadzenie badań statystycznych i socjologicznych na potrzeby Kościoła zarówno w wymiarze krajowym, jak i diecezjalnym.

2904

Dyrektor

ks. Wojciech SADŁOŃ SAC

Adres:
ul. Skaryszewska 12
03-802 Warszawa
tel. 22 618 64 68e-mail
strona www
Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA
Zespół ds. Statystycznych Badań Sektora Trzeciego
Forum Michała Archanioła