Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Jesteśmy tu, aby sobie pomagać i praktykować podążanie jedną, wspólna drogą, oświeceni Słowem Bożym i posileni Ciałem i Krwią Chrystusapodkreślił kard. Marc Ouellet, emerytowany prefekt ds. Dykasterii Biskupów, w homilii podczas Mszy św. rozpoczynającej drugi dzień obrad Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze.

Odwołując się do biblijnego obrazu stworzenia człowieka (Rdz 1, 27) kard. Ouellet odniósł się do trwającego zgromadzenia synodalnego. „U podstaw antropologii chrześcijańskiej odnajdujemy ten fundamentalny tekst pochodzący z Księgi Rodzaju, który liturgia proponuje nam dzisiaj do rozważania w kontekście naszego europejskiego zgromadzenia kontynentalnego poświęconego synodalności. Razem, słuchając Ducha Świętego, zwracamy baczną uwagę na słowo Boże dotyczące stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz Boga. Czyż ta biblijna wizja zaproponowana dzisiaj naszej wierze nie jest cennym drogowskazem dla naszych debat i rozeznań?” – pytał kard. Ouellet.

Duchowny podkreślał, że pomiędzy Bogiem a człowiekiem istnieją m.in. podobieństwo i pokrewieństwo, które odróżniają go od wszystkich innych stworzeń żyjących na ziemi, a także akcentował fundamentalną rolę duchowości i cielesności w życiu pary. „Jeśli prawdą jest, że duchowy wymiar kobiety i mężczyzny ma w sobie podobieństwo do Boga, należy również zauważyć, że człowiek został stworzony przez Boga jako mężczyzna i kobieta, aby właśnie między mężczyzną i kobietą istniała relacja miłości – duchowej i cielesnej – która uczyni tych dwoje jednym ciałem” – dodał kard. Ouellet.

Na zakończenie homilii, nawiązując do Ewangelii z dnia (Mk 7, 1-13), w której Jezus potępia Faryzeuszy za ich hipokryzję, kardynał przypomniał, że nie można być posłusznym Bogu, a „w rzeczywistości działać wbrew Jego Słowu”. „To ostrzeżenie dotyczy także nas i jest pytaniem o nasze zaangażowanie w tworzenie Kościoła bardziej synodalnego. (…) Niech Duch Święty towarzyszy i prowadzi nas w  naszej wymianie doświadczeń i rozeznaniu. Jesteśmy tu, aby sobie pomagać i praktykować podążanie jedną, wspólna drogą, oświeceni Słowem Bożym i posileni Ciałem i Krwią Chrystusa. Niech nasze braterstwo będzie autentyczne, nasza praca owocna, a nasze rozeznania niech przyniosą chwałę Panu” – zakończył kard. Ouellet.

BP KEP