Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego obradowała Archidiecezjalna Rada Duszpasterska. Spotkaniu przewodniczył abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki.

Tematem przewodnim spotkania było wprowadzenie do prac synodu o synodalności w archidiecezji. Abp Skworc zachęcił do zapoznania się z “Vademecum Synodu o synodalności”. – Wszyscy mamy świadomość, że ten synod zwołany przez papieża Franciszka będzie zupełnie inny niż te, które znamy z historii – zaznaczył. Zaprosił zebranych do współpracy przy zorganizowaniu tego szczególnego wydarzenia w życiu Kościoła. – Moim zadaniem jako biskupa diecezjalnego jest ułatwienie doświadczenia synodalnego całemu ludowi Bożemu naszego lokalnego Kościoła. Liczę na szczególne wsparcie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej – podkreślił.

Zapowiedział powołanie w archidiecezji katowickiej specjalnego zespołu synodalnego do koordynowania planowanych działań, mających na celu wysłuchiwanie i wsłuchiwanie się w głos „wszystkich, którzy tworzą Kościół diecezjalny”. Do zespołu powołani zostali: prof. Aleksander Bańka (delegat Kościoła polskiego na rozpoczęcie synodu w Rzymie), ks. dr Roman Chromy (dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej) i Dominika Szczawińska-Ziemba (dziennikarka i publicystka Radia eM).

– Chcemy, aby proces konsultacji synodalnych był jak najszerszy. Jestem przekonany, że doświadczenie II Synodu Archidiecezji Katowickiej na pewno ułatwi nam pracę w obecnym procesie synodalnym – dodał abp Skworc.

Wskazał na istniejące już gremia i instytucje obecne w lokalnym Kościele, z których będzie można korzystać. – Mamy struktury wsłuchiwania się i wysłuchiwania. Z powodu pandemii ich funkcjonowanie zostało ograniczone, ale trzeba do nich wrócić. Mam tu na myśli poszczególne rady parafialne, wspólnoty zakonne, ruchy i stowarzyszenia. Chcemy wszystkich zaprosić do współpracy i prosić o wsparcie – przekonywał.

Podkreślił, że w procesie synodalnym nie chodzi o stworzenie kolejnych dokumentów. – Owocem tego czasu ma być przede wszystkim doświadczenie Kościoła, który jest wspólnotą. Kościoła, w którym wszyscy jesteśmy w drodze, a prowadzi nas Duch Święty – podsumował.

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego katowickiej Kurii ks. dr Roman Chromy mówił, że „Papież Franciszek w swoich dokumentach o Kościele zwraca przede wszystkim uwagę na podmiotowość wszystkich”. –  W procesie synodalnym prosi nas, abyśmy nie rezygnowali z wysłuchania także tych, którzy są poza granicami Kościoła albo na jego marginesie – dodał.

Wspomniał o konieczności interakcji pomiędzy wszystkimi członkami Kościoła, a także Kościoła ze otaczającym go światem. – Trzeba dobrze zrozumieć ideę synodalności. Tu nie chodzi o rozwodnienie definicji czy doktryny Kościoła. To nie ten kierunek. Ojciec Święty proponuje nam drogę synodalną, która prowadzić ma do doświadczenia Kościoła wspólnoty. Chodzi o to, abyśmy uruchomili pewne procesy budowania relacji i więzi w Kościele – podkreślił. Zaznaczył, że zespół synodalny, do którego został powołany przez arcybiskupa, będzie otwarty na wszystkich, także na tych, których aktualnie nie ma w Kościele.

Swoim doświadczeniem pobytu w Rzymie na inauguracji synodu dzielił się prof. Aleksander Bańka. – Ze spotkania z Ojcem Świętym przywiozłem dwie ważne dla mnie myśli. Papież wskazał na konieczność adoracji, obecności przy Jezusie, a także aż dwukrotnie powiedział, że synod nie jest parlamentem, gdzie odbywa się głosowanie, gdzie przesądza się o losach Kościoła za pomocą głosów – wspominał, podkreślając, że dla papieża Franciszka synod to ciało doradcze, z którego może korzystać w sposób całkowicie autonomiczny. – Dla mnie to była jasna aluzja Franciszka do tego, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów i zdecydowane „nie” dla pomysłów głosowania prawd ważnych dla Kościoła – zaznaczył prof. Bańka.

Zwrócił uwagę na wzbogacające doświadczenie rozmów z osobami uczestniczącymi w wydarzeniu inaugurującym drogę synodalną. – Bardzo jednoznaczny akcent był postawiony na to, że nikomu nie chodzi o zmiany doktrynalne, ale o pewnego rodzaju duszpasterski impuls – przekonywał.

Podkreślił, że wizją papieża Franciszka jest Kościół bliski, który nie boi się swoich ran. – Te rany są zresztą szansą, bo pozwalają nam wchodzić w te miejsca w świecie, które są najbardziej obolałe. Kościół, który mamy uobecniać, to nie jest Kościół lęku i zamknięcia, ale Kościół radości i otwartości na Ducha Świętego. Ja tej radości w Rzymie bardzo doświadczyłem – wyznał.

Profesor Bańka podzielił się także wrażeniami z pracy w grupach językowych. – W pierwszej rundzie każdy mógł opowiedzieć o własnym doświadczeniu Kościoła lokalnego, o nadziejach i obawach, o wizji drogi synodalnej. Później następowała cisza, osobista modlitwa. I kolejna runda poświęcona temu, co poruszyło nas w wypowiedziach innych. Na koniec dzieliliśmy się natchnieniami, obrazami, które pojawiły w trakcie spotkania. To było bardzo prorockie, charyzmatyczne – przekonywał.

Zaproponowany schemat pracy w grupach nawiązywał do klasycznej ignacjańskiej metody dzielenia. – Najważniejsze nie są wnioski czy diagnozy. Przede wszystkim chodzi o stworzenie takiego klimatu, by nasłuchiwać Ducha Świętego. Najważniejsze jest samo spotkanie, zbudowanie relacji, rozmowa. Co nie znaczy, że po spotkaniu nie pojawiło się wiele cennych wniosków – podkreślił.

– Przed nami bardzo ważny czas. Życzę nam wszystkim otwartości na Ducha Świętego i odwagi w działaniu – dodał na zakończenie metropolita katowicki.

Msza św. inaugurująca synod o synodalności w archidiecezji katowickiej zostanie odprawiona niedzielę 17 października o godz. 12 w katedrze Chrystusa Króla. Liturgii będzie przewodniczył abp Wiktor Skworc.

ks. tw/ ks. rs / Biuro Prasowe Archidiecezji Katowickiej

Foto: ks. Tomasz Wojtal