Bazując na pozytywnych doświadczeniach związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży PZU będzie współpracować z Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski, w ramach Biura Prasowego KEP, w celu realizacji programu „Kierunek Młodzi”. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 1 września br.

Sekretariat Konferencja Episkopatu Polski i PZU mają wspólny cel, którym jest aktywizacja ludzi młodych. Obecnie wyzwaniem jest jak najlepsze korzystanie z potencjału minionych Światowych Dni Młodzieży.

W ramach nowej strategii, PZU chce docierać przede wszystkim do ludzi młodych. W tym celu unowocześnia sposób komunikacji z klientami, wspiera start-upy i promuje innowacje. Rodzicom zaś i wychowawcom zależy na tym, aby młodzież wychowywała się w środowisku pozytywnych wartości. Porozumienie co do realizacji programu „Kierunek Młodzi” to kontynuacja współdziałania podczas ostatnich ŚDM, które odbyły się w lipcu br., podczas których PZU było oficjalnym ubezpieczycielem wydarzenia i mecenasem towarzyszących mu inicjatyw kulturalnych. Dostarczyło także 5 mln butelek wody i sprzęt dla służb porządkowych.

– PZU i Konferencja Episkopatu Polski mają nadrzędny cel, którym jest dotarcie do młodzieży. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że PZU może uczestniczyć w tak zacnym projekcie, którego owoce Polacy będą zbierać latami. Tak rozumiem prawdziwą istotę społecznej odpowiedzialności – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU SA. Z kolei Paweł Surówka, prezes PZU Życie podkreślił działania programu skierowane do młodzieży polonijnej, aby młodzi ludzie mieli lepszy kontakt z Polską i stawali się ambasadorami Polski w świecie.

– Ojciec Święty Franciszek zachęcał, aby zejść z przysłowiowej kanapy i podejmować nowe wyzwania. Dlatego cieszę się, że wspólnie są podejmowane inicjatywy mające na celu promocję tradycyjnych wartości nowoczesnymi środkami przekazu oraz aktywizację młodzieży – zaznaczył bp Artur Miziński, Sekretarz Generalny KEP.

Program „Kierunek Młodzi” będzie realizowany przez dwa lata począwszy od września br.

BP PZU/ BP KEP

NO COMMENTS