Komunikat po obradach biskupów

09-10-2013

Biskupi zatwierdzili dokumenty, które mają pomóc w ochronie przed nadużyciami seksualnymi wobec dzieci, a w przypadku zaistnienia zła – wskazują, jak pomagać pokrzywdzonym i jak powinna wyglądać prawna procedura postępowania wobec osób, które dopuściły się nadużyć. Biskupi rozmawiali też o czekających nas wydarzeniach duszpasterskich i formach przygotowania do nich.

1809

Program pracy duszpasterskiej na najbliższe lata wyznaczają takie wydarzenia jak kanonizacja Jana Pawła II i wizyta w Polsce papieża Franciszka. Jak podkreślają biskupi, oczekiwanie na kanonizację Jana Pawła II powinno być wypełnione inicjatywami duszpasterskimi, które w każdym rozbudzą pragnienie świętości. Od kwietnia 2014 r. wierni w Polsce będą też przygotowywać się na wizytę papieża Franciszka i Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. W Watykanie polska młodzież otrzyma Krzyż ŚDM. „Modlitwa przy Krzyżu będzie szczególną formą wyznania wiary. To wyznanie wiary złączymy z dziękczynieniem za Chrzest Polski. Wspomnienie 1050. rocznicy tego historycznego wydarzenia zobowiązuje nas do pogłębiania naszej formacji chrześcijańskiej” – piszą do wiernych w komunikacie po obradach biskupi.

Na początku roku 2014 polscy biskupi odbędą wizytę „ad limina Apostolorum”. Od 1 do 8 lutego będą wsłuchiwać się we wskazania papieża Franciszka. W watykańskich dykasteriach będą też składać sprawozdania z pracy duszpasterskiej w diecezjach.

Biskupi przyjęli trzy aneksy do „Wytycznych dotyczących postępowania w przypadkach oskarżeń duchownych o pedofilię”. Odnoszą się one do pomocy pokrzywdzonym, formacji przygotowujących się do kapłaństwa i życia zakonnego oraz prawnej procedury postępowania w tych przypadkach. Episkopat Polski kładzie silny nacisk na potrzebę prewencji – podczas zebrania biskupi zatwierdzili dokument na temat zapobiegania nadużyciom seksualnym wobec nieletnich.

Biskupi potwierdzają stanowisko braku akceptacji dla czynów pedofilskich. „Zło powinno być nazwane po imieniu” – piszą. Zaznaczają przy tym, że odpowiedzialność i zadośćuczynienie za czyny spoczywa na sprawcy popełnionego zła. Krzywdzące jest zatem napiętnowanie całego środowiska, jak to ma miejsce w mediach, i pomijanie prawdy o ofiarnej pracy duszpasterskiej tysięcy księży.

Zebranie plenarne Episkopatu odbywało się w Warszawie w dniach 8-9 października pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika i z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore.

Zobacz także:

DOKUMENT: Komunikat z 363. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski