Komunikat z 336. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

25-06-2006

Poznań – Gniezno, 25 czerwca 2006 r.

1251

W dniach 23-25 czerwca odbyło się w Poznaniu i w Gnieźnie 336. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował Przewodniczący Konferencji, abp Józef Michalik.

1. Biskupi w imieniu własnym i całego Kościoła w Polsce wystosowali do Ojca Świętego Benedykta XVI list z podziękowaniem za jego pielgrzymkę do Polski, Ojczyzny Jana Pawła II. Papieskie przepowiadanie streszczające się w słowach „Trwajcie mocni w wierze”, rzuciło światło na wiele aspektów życia religijnego w naszej Ojczyźnie. Pełne serdeczności przyjęcie przez Polaków Papieża Benedykta XVI ukazało siłę powszechności Kościoła, który przekracza wszelkie granice i podziały.

2. Zebranie plenarne Episkopatu Polski stało się okazją, by oddać hołd ofiarom Powstania Poznańskiego, które wybuchło w czerwcu 1956 roku. Za te wartości, o których mówi uzupełniony obecnie napis na pomniku Poznańskich Krzyży: „O Boga, za wolność, prawo i chleb”, oddało życie około 100 osób a ponad 1000 zostało rannych. Upomnienie się o te wartości stało się początkiem drogi narodu polskiego w kierunku wolności, wyznaczonej przez kolejne ważne daty, umieszczone na pomniku: 1968, 1970, 1976, 1980, 1981.

3. Tuż po zakończeniu pielgrzymki Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski rozpoczęła się medialna kampania domagająca się lustracji księży. Wszyscy, także duchowni, jako obywatele, podlegają temu samemu prawu i tego nikt nie kwestionuje. Jednakże biskupi wyrażają stanowczy sprzeciw wobec takiej lustracji, która przebiega bez należytej weryfikacji dokumentów, z pominięciem poszanowania dobrego imienia i bez uprawomocnionego wyroku sądu, opierając się wyłącznie na dokumentach organów bezpieczeństwa. Nie wolno zapominać, że dokumenty te były sporządzane przez wrogie Kościołowi i ruchom niepodległościowym tajne służby, których funkcjonariusze pozostają do dzisiejszego dnia bezkarni, a tylko ich ofiary stają się przedmiotem publicznych oskarżeń. Dlatego biskupi polscy są zdania, że rzetelna lustracja nie może dokonać się bez uprzedniego ujawnienia struktur i metod działania służb bezpieczeństwa.

4. Biskupi, kontynuując prace podjęte w dniu 2 maja na Jasnej Górze w czasie zebrania Rady Stałej Episkopatu poszerzonej o biskupów diecezjalnych, przyjęli statut Radia Maryja oraz tekst umowy między Konferencją Episkopatu Polski a Warszawską Prowincją Redemptorystów wraz z regulaminem Rady Programowej toruńskiej rozgłośni. Podjęte decyzje rodzą uzasadnioną nadzieję, że dzięki tym ustaleniom będzie można coraz skuteczniej prowadzić dzieło ewangelizacji.

5. W ostatnim czasie gwałtownie wzrasta liczba Polaków wyjeżdżających poza granice kraju w celach zarobkowych. Rodzi to konieczność otoczenia opieką duszpasterską naszych rodaków, na co także zwrócił uwagę Ojciec Święty Benedykt XVI. Biskupi polscy zachęcają kapłanów, by wielkodusznie spieszyli z pomocą polskim emigrantom. Jednocześnie zaś proszą emigrantów, by nawiązali kontakt z duszpasterzami bądź to polskimi bądź lokalnymi.

6. Biskupi wyrazili uznanie dla lekarzy, którzy kierując się głosem sumienia bronią poczętego życia. Wyrażają natomiast głęboki niepokój z powodu nękania ich procesami sądowymi oraz dyskryminowania w niektórych mediach.

7. Biskupi podziękowali za pełną ofiarności pracę nauczycielom, katechetom i uczniom. Całej społeczności szkolnej życzą udanych wakacji, spędzanych z Bogiem. Biskupi wyrażają jednocześnie nadzieję na dalsze skuteczne działania odpowiednich władz państwowych i samorządowych w celu budowania systemu edukacyjno-wychowawczego, który odpowiadałby realnym potrzebom naszego Narodu.

Na zakończenie zebrania plenarnego biskupi udali się do Gniezna, gdzie odbyły się uroczystości związane z tysiącleciem śmierci pierwszego metropolity gnieźnieńskiego bł. Radzyma Gaudentego, brata św. Wojciecha. Uroczysta Msza św. była dziękczynieniem Bogu za dar bł. Radzyma, który budował fundamenty chrześcijaństwa w Polsce tak skutecznie, że również obecne pokolenie Polaków może „trwać na nich mocno w wierze”.

Od źródeł Kościoła i państwowości polskiej – z Poznania i Gniezna – biskupi wszystkim Rodakom błogosławią w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 336. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski


Poznań – Gniezno, 25 czerwca 2006 r.