Komunikat z 347. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

11-03-2009

Warszawa, 11 marca 2009 r.

1540

W dniach od 10 do 11 marca 2009 roku odbyło się w Warszawie 347. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. W pierwszym dniu obrad biskupi wybrali przewodniczącego i zastępcę Konferencji, powierzając te funkcje na kolejne pięciolecie abp. Józefowi Michalikowi oraz abp. Stanisławowi Gądeckiemu. Składają im też podziękowanie za ofiarne pełnienie obowiązków w poprzedniej kadencji.

1. Pasterze Kościoła w Polsce z troską obserwują społeczne skutki kryzysu, a zwłaszcza wzrost bezrobocia. Dotyka ono wielu rodzin, a nawet mieszkańców całych miejscowości. Bezrobocie staje się ponownie wyzwaniem dla tych, którzy sprawują władzę i całego społeczeństwa, dla samorządu i wspólnot parafialnych.

Biskupi apelują do wszystkich o ducha solidarności; do pracodawców – o realizację społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, a do pracowników – o współdziałanie w przezwyciężaniu skutków kryzysu.

Zwracamy się do wspólnot parafialnych, do ruchów i stowarzyszeń katolickich, do parafialnych zespołów Caritas z prośbą o konkretną pomoc wszystkim osobom dotkniętym skutkami kryzysu. Jest on również czasem próby i wezwaniem do osobistego umiaru i solidarności, do dzielenia się chlebem i otoczenia pomocą wszystkich potrzebujących, by nikt nie był opuszczony i pozostawiony samemu sobie. W trwającym Roku św. Pawła pamiętajmy o jego wezwaniu: jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe (Ga 6, 2).

2. W dniach od 2 do 10 czerwca br. będziemy przeżywać 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Miała ona nie tylko głęboki wymiar religijny, ale również wymiar społeczny i polityczny; zapoczątkowała i przyspieszyła zmiany w naszej Ojczyźnie, a w konsekwencji w innych krajach. Jedynym orężem Jana Pawła II było słowo ewangelicznej prawdy i miłości. To słowo poruszyło sumienia i przywróciło poczucie godności narodowi upokarzanemu obcą, bezbożną ideologią. To słowo zbudziło zryw ogólnonarodowej solidarności, która stała się początkiem pozytywnych zmian, prowadzących do wolności.

Biskupi są przekonani, że trzeba powracać do tamtych dni nie tylko po to, żeby wspominać i świętować kolejną rocznicę, ale żeby odnowić w nas samych entuzjazm wiary, który nam wtedy towarzyszył.

Biskupi zachęcają, aby w uroczystościach związanych z tą rocznicą nie tylko w Warszawie podczas II Dnia Dziękczynienia, w Krakowie, Częstochowie i Gnieźnie, ale we wszystkich diecezjach, rozważyć to, co dokonało się przed laty, a do dziś jest wciąż aktualne.

Warto przywołać słowa wypowiedziane w Gnieźnie na Wzgórzu Lecha: „Ten papież (…) przychodzi dziś na to miejsce, aby (…) wobec całego Kościoła, Europy i świata mówić o tych często zapomnianych narodach i ludach”’.

Przygotowując się do 30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, biskupi przypominają jego naukę o godności i nienaruszalności życia każdego człowieka. W sprzeczności z prawem do życia i nauką Kościoła są wypowiedzi, m.in. przedstawicieli władzy, o możliwości wprowadzenia w naszym kraju prawa do eutanazji.

3. Konferencja Episkopatu Polski wyraża podziękowanie producentom filmu Popiełuszko. Wolność jest w nas za odważne podjęcie wyzwania i ukazanie współczesnemu pokoleniu postaci Kapłana-Męczennika, dziś kandydata na ołtarze, Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Biskupi zachęcają zwłaszcza młodzież, katechetów i wychowawców do obejrzenia filmowej lekcji niedawnej historii naszego Narodu.

4. Biskupi w trakcie obrad wskazali na konieczność pasterskiej troski o środowiska powołaniowe, jakimi są: rodzina, szkoła, wspólnota parafialna, służba liturgiczna – szczególnie ministranci i lektorzy, a także ruchy i grupy formacyjne. Są to miejsca dojrzewania i rozeznawania życiowego powołania. Ofiarowany przez Boga człowiekowi dar powołania domaga się odważnego przyjęcia i pomocy wszystkich osób towarzyszących młodym ludziom w ich rozwoju. Biskupi zachęcają do modlitwy o powołania i do wytrwałej opieki duszpasterskiej, zwłaszcza nad ministrantami we wspólnotach parafialnych. Niech prowadzone kierownictwo duchowe pomoże chłopcom i dziewczętom w rozeznaniu drogi życiowej, a powołanym ułatwi podjęcie wezwania do służby Ewangelii.

5. Biskupi dziękują Caritas oraz wszystkim innym kościelnym organizacjom charytatywnym za ich codzienną troskę o ubogich i potrzebujących pomocy. Dzięki ofiarności wiernych Caritas mogła przyjść z pomocą ofiarom klęsk żywiołowych, które dotknęły niektóre regiony naszego kraju oraz ofiarom konfliktów zbrojnych i kataklizmów w Afryce, Gruzji i Strefie Gazy. Jest to świadectwem chrześcijańskiej miłości bliźniego oraz „wyobraźni miłosierdzia”, którą starał się rozbudzić swoim nauczaniem Sługa Boży Jan Paweł II.

Pasterze Kościoła zachęcają wiernych do przekazywania 1% podatku dochodowego na rzecz Caritas Polska, Caritas diecezjalnych lub innych organizacji pożytku publicznego, które pełnią ofiarną służbę człowiekowi. Skorzystanie z możliwości przekazania 1% podatku dochodowego organizacjom charytatywnym jest znakiem odpowiedzialności społecznej i troski o bliźnich.

6. Zebranie plenarne wysłuchało relacji o duszpasterstwie Polaków za granicą. Biskupi dziękują kapłanom i osobom konsekrowanym za codzienną posługę wśród rodaków. Kościół w Polsce otacza ich nieustanną modlitwą i troską.

7. Episkopat Polski z uznaniem przyjął informację o senackich poprawkach do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Zespół Apostolstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski, a także diecezjalni duszpasterze trzeźwości i duszpasterze sportu, wskazywali niebezpieczeństwa kryjące się za zapisami ustawy umożliwiającymi handel alkoholem na stadionach i innych obiektach sportowych. Swój sprzeciw wobec tych regulacji zgłaszało również wiele innych środowisk, w tym skupiających kibiców.

Biskupi wyrażają nadzieję, że w dalszych etapach procesu legislacyjnego posłowie, tak jak senatorowie, wezmą odpowiedzialność za godne i bezpieczne życie Polaków. Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa, gdy się za nie wzięło odpowiedzialność wobec historii! (Jan Paweł II, Jasna Góra, 12 VI 1987). Zaangażowanie w obronę trzeźwości jest jedną z dróg troski o życie indywidualne i narodowe.

8. W dniach od 17 do 23 marca 2009 r. Ojciec Święty Benedykt XVI będzie pielgrzymował do Kamerunu i Angoli. Biskupi proszą wszystkich o modlitwę za Papieża w czasie jego apostolskiej posługi w Afryce.

W okresie Wielkiego Postu i przygotowywania się do Świąt Paschalnych pasterze Kościoła błogosławią wszystkim wiernym na owocne przeżycie czasu nawrócenia i pokuty.

 

Podpisani: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

zgromadzeni na 347. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski


Warszawa, 11 marca 2009 r.