Komunikat z 364. zebrania plenarnego KEP

W pierwszą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Ojca Świętego Franciszka w Warszawie odbyło się 364. zebranie plenarne Episkopatu Polski. W komunikacie po obradach biskupi informują o wyborze przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Episkopatu, zachęcają do udziału w uroczystościach kanonizacyjnych Jana XXIII i Jana Pawła II, piszą też o duchowych przygotowaniach do Światowego Dnia Młodzieży w 2016 r. Poniżej publikujemy pełną treść komunikatu.

0
1433

Słowo Papieża przekazane biskupom podczas ostatniej wizyty ad limina apostolorum stanie się programem działania Kościoła w Polsce na najbliższe lata – napisali biskupi w komunikacie po dwudniowych obradach w Warszawie.

KOMUNIKAT

W związku z zakończeniem drugiej kadencji dotychczasowego przewodniczącego KEP abp. Józefa Michalika biskupi wybrali na jego następcę – dotychczasowego wiceprzewodniczącego abp. Stanisława Gądeckiego z Poznania. Zastępcą został metropolita łódzki abp Marek Jędraszewski. W komunikacie po obradach biskupi dziękują abp. Michalikowi za zaangażowanie i ofiarność, z jakimi kierował pracami Konferencji.

W komunikacie Episkopatu znalazło się też odniesienie do zbliżającej się kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II. – Niech udział w uroczystościach kanonizacyjnych  w Rzymie i w dziękczynieniu na terenie diecezji i parafii, pozwoli lepiej poznać i realizować duchowe dziedzictwo naszego wielkiego Rodaka – zachęcają biskupi. Piszą też o Światowym Dniu Młodzieży i przygotowaniach do niego „pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i parafiach, w stowarzyszeniach i ruchach”.

Biskupi nadal wspierają Ukrainę w jej zmaganiach o wolność oraz integralność terytorialną, co podkreślają w komunikacie. Apelują też do wiernych o dalszą modlitwę w intencji pokoju. Dziękują za działalność i zaangażowanie Caritas Polska, m.in. na rzecz Ukrainy. Proszą też o wspieranie działalności Caritas. Od kilku lat wpływy pozyskane z jednego procenta przekazywane są na zakup sprzętu medycznego do wypożyczalni Caritas na terenie całego kraju.

 W komunikacie Episkopatu czytamy też o tym, że biskupi zapoznali się z informacjami na temat inicjatywy parlamentarnej, która proponuje wprowadzenie obowiązku gromadzenia danych statystycznych na temat dokonanych aborcji.

 Wobec planowanej przez rząd ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przypominają, że są przeciwni jakiejkolwiek formie przemocy wobec kobiet i wypowiadają się zdecydowanie za ich równouprawnieniem. Zauważają, że nie ma potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo. – Niebezpieczeństwa przyjęcia tej konwencji dostrzegają liczne środowiska prorodzinne i kobiece oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Ich głosy docierają do Sekretariatu Konferencji Episkopatu – napisali biskupi.

Zobacz też: Episkopat wybrał nowego przewodniczącego i zastępcę

NO COMMENTS