Konferencja ,,Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych”

20-10-2015

Od 19 do 21 października w Falentach k. Warszawy miała miejsce konferencja „Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych” organizowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych we współpracy z Radą ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

794

Tematyka konferencji „Zabezpieczanie i udostępnianie zasobów archiwalnych archiwów kościelnych” obejmowała zasady porządkowania i odtwarzania archiwów kościelnych, profilaktykę konserwatorską i zabezpieczanie archiwaliów, zasady udostępniania archiwaliów, digitalizację materiałów archiwalnych, możliwości kształcenia archiwistów oraz możliwości zdobywania środków na projekty związane z bezpiecznym przechowywaniem zasobu archiwów kościelnych.

Uczestnicy konferencji oceniają ją jako wydarzenie praktyczne, będące jednocześnie okazją do twórczej wymiany myśli i doświadczeń.

 Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli abp Wojciech Polak, prymas Polski oraz bp Wiesław Mering, przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP.

Wypowiedzi uczestników konferencji:
Bp Wiesław Mering, przewodniczący Rady Kultury i Dziedzictwa Kulturowego KEP:
 Zobacz

Andrzej Biernat, zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych:
 Zobacz

Halina Dudała, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach:
 Zobacz

Ks. Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
 Zobacz

Ks. Mieczysław Różański, zastępca dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
 Zobacz

Zobacz też:
Galeria zdjęć