Kongres Młodzieży Polonijnej poprzedzi ŚDM 2016

W przeddzień Światowych Dni Młodzieży, w lipcu br. w Warszawie będzie miał miejsce Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej. Przygotowują go: Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Polonii i Polaków za Granicą, Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Archidiecezją Warszawską.

0
1438

Światowy Kongres Młodzieży Polonijnej poświęcony m.in. współpracy i wymianie doświadczeń Kościoła w Polsce i na emigracji rozpocznie się w niedzielę 17 lipca, a zakończy w środę 20 lipca. Z młodymi podczas codziennych Mszy św. spotkają się w kolejnych dniach: kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Gądecki, abp Wojciech Polak oraz bp Wiesław Lechowicz.

Przedstawiciele młodzieży z całego świata uczestniczący w warszawskim spotkaniu, będą stanowić jedną z grup w ramach Światowych Dni Młodzieży. Po Kongresie grupa włączy się w diecezjalny ich etap w archidiecezji warszawskiej, po czym uda się do Krakowa.

Do udziału w Kongresie zaproszonych jest około 350 przedstawicieli duszpasterstwa młodzieży z całego świata. Duszpasterstwa mogą zgłaszać swoje delegacje do końca lutego do biura Kongresu, po wcześniejszym poinformowaniu rektora Polskiej Misji Katolickiej lub koordynatora duszpasterstwa polskojęzycznego w danym kraju. Delegacje powinny składać się z trzech osób w wieku od 18 do 35 lat, które są już zaangażowane lub mogą się w przyszłości zaangażować w duszpasterstwo młodzieży. Miejscem spotkania będzie Dom Rekolekcyjno-Formacyjny przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W czasie pobytu w Warszawie młodzież zamieszka u rodzin z pobliskich parafii.

PROGRAM KONGRESU MŁODZIEŻY POLONIJNEJ

Warszawa: 17 – 20 lipca 2016

 17 lipca (niedziela)

godz. 17:00 – spotkanie organizacyjne „Zawiązanie wspólnoty” (kościół pw. Niepokalanego Poczęcia na Wrzecionie)

godz. 18:00 – Msza święta pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza (j.w.)

18 lipca (poniedziałek)

godz. 9:00 – Oficjalne otwarcie Kongresu z udziałem zaproszonych gości (Dom Rekolekcyjny przy UKSW, ul. Dewajtis)

godz. 11:00 – Msza święta pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego KEP

Obiad

godz. 14:00 – „Być we wspólnocie Kościoła” (prelekcje i świadectwa)

godz. 16:00 – Przerwa

godz. 16:30 – Panel w grupach

godz. 18:00 – Wnioski (sprawozdania z pracy grupach)

 19 lipca (wtorek)

godz. 9:00 – „Działać w Kościele w Polsce”

godz. 10:30 – Przerwa

godz. 11:00 – „Być w Kościele na emigracji”

godz. 12:00 – Msza święta pod przewodnictwem abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski

Obiad

godz. 15:00 – „Działać w Kościele na emigracji”

godz. 17:00 – Przerwa

godz. 17:30 – Warsztaty „Od pomysłu do realizacji”

20 lipca (środa)

godz. 9:00 – „Pola współpracy”

godz. 10:30 – Przerwa

godz. 11:00 – „Pola współpracy” c.d.

godz. 12:30 – Obiad

godz. 14:00 – „Wyobraźnia miłosierdzia”

godz. 16:00 – Przerwa

godz. 17:00 – Msza święta pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej

godz. 20:30 – Koncert finałowy ( TV Polonia)

Zobacz też:

List ws. organizacji Kongresu
Duszpasterstwo Emigracji Polskiej

NO COMMENTS