Ponad 350 osób weźmie udział w pierwszym światowym Kongresie Młodzieży Polonijnej. Spotkanie odbędzie się od 17 do 20 lipca w Warszawie, tuż przed Dniami w Diecezji, po których młodzi Polacy z zagranicy wraz ze swymi duszpasterzami udadzą się na wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Celem Kongresu jest pierwsze w historii spotkanie młodzieży mającej polskie korzenie z całego świata. Wydarzenie ma stworzyć przestrzeń do współpracy młodzieżowych środowisk polonijnych oraz do wymiany doświadczeń duszpasterskich. – Tej wymianie towarzyszyć będą wnioski, które posłużą zdynamizowaniu młodzieży oraz samego duszpasterstwa w ośrodkach polonijnych – poinformował bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za granicą podczas prezentacji programu Kongresu Młodzieży Polonijnej.

„Chcemy ten Kongres pozostawić w rękach młodych ludzi, by to oni zabierali na nim głos. Oni będą mówić, słuchać, dyskutować i zastanawiać się nad przyszłością. Mam nadzieję, że owocem tego Kongresu będzie większe zaangażowanie młodych w polonijnych ośrodkach duszpasterskich, a korzyść z tego spotkania będą mieli zarówno młodzi, jak i starzy” – dodał bp Lechowicz.

Kongres będzie miał charakter formacyjno-warsztatowy. Wypełnią go prelekcje na temat problemów, osiągnięć i wyzwań dotyczących polonijnej młodzieży i gromadzących ją duszpasterstw oraz ośrodków polskiej kultury.

Ważnym momentem spotkania będą prezentacje inicjatyw duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce i zagranicą wraz z osobistymi świadectwami samych uczestników. Prace w grupach oraz warsztaty pozwolą na wymianę doświadczeń w różnych krajach.

Każdemu dniu polonijnego spotkania towarzyszyć będą patroni – 18 lipca św. Stanisław Kostka, 19 lipca – bł. Karolina Kózkówna, a 20 lipca – św. Jan Paweł II.

Codziennie uczestnicy zgromadzą się na uroczystej Mszy św., którą w kościele pw. bł. Edwarda Detkensa na Bielanach celebrować będą kolejno metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz (otwarcie Kongresu Polonijnego), przewodniczący Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, prymas Polski abp Wojciech Polak i bp Wiesław Lechowicz, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Polonii i Polaków za granicą.

Do udziału w Kongresie oprócz samej młodzieży zaproszeni są także duszpasterze ze wszystkich ośrodków polonijnych na całym świecie. W wydarzeniu weźmie udział 350 młodych w wieku 18-35 lat, zarówno z Europy Zachodniej, jak i Wschodu oraz spoza Starego Kontynentu.

Do Warszawy przyjedzie młodzież z większości krajów b. ZSRR, w tym z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Rosji i państw Azji Środkowej, ale także z Rumunii czy Węgier. 90 proc. kosztów jej przyjazdu i uczestnictwa w Kongresie młodych ze Wschodu pokryje m.in. Senat RP (do którego należy opieka nad Polakami zagranicą) i Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie.