(Polski) Kościół wobec kryzysu ekologicznego

0
383

Sorry, this entry is only available in Polish. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

W czwartek, 16 maja br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę Listu Pasterskiego Episkopatu Polski nt. Ochrony środowiska.

O randze tego wydarzenia oraz wadze podejmowanej tematyki świadczy fakt, że konferencja została objęta patronatem honorowym Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska oraz abp. Stanisława Gądeckiego – przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń polskich i zagranicznych ekologów chrześcijańskich.

Wśród prelegentów zagranicznych był ks. prof. Joshtrom Kureethadam SDB, koordynator sekcji “Ekologia i Stworzenie” w watykańskiej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Doświadczeniami na polu działalności ekologicznej podzieliła się także Cecilia Dall’Oglio – koordynatorka europejskich projektów Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska oraz Państwo Emilia i Elgars Felcis – eksperci ekologiczni diecezji ryskiej z Łotwy. Polskich ekologów chrześcijańskich reprezentował o. Stanisław Jaromi OFM Conv. – przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu, ks. Andrzej Lubowicki – asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ks. Witold Kania, ekspert ekologiczny diecezji katowickiej. W konferencji czynny udział wziął także wiceprezes NFOŚiGW – Artur Michalski, który przedstawił tematykę wykorzystywania przez podmioty religijne dotacji na cele prośrodowiskowe. Jednym z prelegentów był także ks. Ryszard Sadowski SDB – kierownik Zakładu ekofilozofii w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW, który był jednocześnie pomysłodawcą i głównym organizatorem konferencji.

Konferencja okazała się dużym sukcesem, przedstawione referaty sprowokowały twórczą dyskusję oraz przyczyniły się do podjęcia wspólnej decyzji o integracji działań chrześcijańskich ekologów w Polsce.  Do wymienionych wyżej chrześcijańskich organizacji ekologicznych dołączyła także wspólnota “Laudato si'” z Caritas Polska, która od pewnego czasu intensyfikuje działalność na polu środowiskowym. Konferencja zakończyła się przyjęciem przez aklamację Apelu  chrześcijan  i  ludzi  dobrej  woli  w Polsce o  poszanowanie  dzieła  stworzenia. W odezwie tej, zebrani na konferencji chrześcijanie oraz ludzie niewierzący, świadomi dzielących ich różnic, zaapelowali o wspólną troskę o kondycję naszej planety. Konferencja ta pokazała wyraźnie, że chrześcijaństwo dostarcza wielu motywacji religijnych do odpowiedzialnej troski o dziedzictwo, jakie pozostawił Stwórca człowiekowi. Stała się także inspiracją do podjęcia działań na rzecz przyrody. Miejmy nadzieję, że efektem tej konferencji będzie ożywienie świadomości ekologicznej polskich katolików, którzy w myśl przesłania papieża Franciszka będą z większym zapałem troszczyć się zarówno o człowieka ubogiego, jak i otaczający nas świat przyrody. 

APEL  CHRZEŚCIJAN  I  LUDZI DOBREJ  WOLI  W POLSCE O  POSZANOWANIE  DZIEŁA STWORZENIA pobierz>>

NO COMMENTS