Życzenia w imieniu archidiecezji składał abp. Gądeckiemu dr Jacek Pulikowski, autor wielu publikacji z dziedziny duszpasterstwa rodzin. – Pamiętam pierwsze spotkanie z księdzem arcybiskupem, jeszcze przed ingresem, w Dniu Świętości Życia. Usłyszałem wtedy zdanie, które dobrze zapamiętałem: “Ten, kto nie jest za życiem, rozum postradał” – powiedział Jacek Pulikowski. Wykładowca Politechniki Poznańskiej zapewniał, że archidiecezja jest dumna z biskupa w osobie abp. Gądeckiego i darzy go ogromnym szacunkiem.

Abp Gądecki podczas uroczystej Mszy św. z udziałem Poznańskiego Chóru Katedralnego nadmienił, że biskupi poznańscy średnio pełnili posługę pasterską 11,5 roku. – Dziękujemy Bogu, że udało nam się tę granicę przekroczyć – mówił metropolita poznański.

W homilii abp Gądecki skupił się na zagadnieniu formowania prawego sumienia. – Kształtowanie prawego sumienia jest zadaniem trudnym – mówił metropolita poznański, wskazując słowo Boże i nauczanie Kościoła jako ważną pomoc w formowaniu sumienia.

– Szczególnie ważnym i skutecznym miejscem kształtowania prawego sumienia jest sakrament pokuty, a także osobisty, codzienny rachunek sumienia, gdzie człowiek staje w obliczu miłującego Boga, w całej prawdzie o sobie oraz o własnym postępowaniu – zaznaczył abp Gądecki.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że dziś ludziom często wydaje się błędnie, że kapłan w konfesjonale nie powinien ich pouczać, zwłaszcza w takich kwestiach, jak „in vitro”, pigułka wczesnoporonna czy konkubinat. – Kto błądzi i wypacza sumienie, czyli uznaje swój błąd za słuszne postępowanie, ten przekreśla szansę na nawrócenie i nadzieję na lepszą przyszłość – przestrzegał abp Gądecki.

– Niemały wpływ na kształtowanie błędnego sumienia mają środki masowego przekazu. Promują one pewne zjawiska niemoralne, które z kolei się uogólnia, traktując je jako zjawiska powszechne i z nich tworzy się normę moralną. Wniosek końcowy wynikający z tej manipulacji jest taki: skoro wszyscy tak postępują, to należy tak postępować – zauważył abp Gądecki.

Metropolita poznański zauważył także, iż poważnym zagrożeniem dla kształtowania prawego sumienia jest brak staranności i szczerości wobec siebie w poznawaniu norm moralnych i w podejmowaniu decyzji. – Współczesna rodzina, jeśli rozbita i nie mająca czasu dla dziecka, nie spełnia dobrze swojej funkcji kształtowania sumienia. Roli tej nie spełnia również szkoła, jeśli rezygnuje ze swej funkcji wychowawczej, ograniczając się do przekazu wiedzy – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

– Dość powszechna jest też, zwłaszcza u młodzieży, fascynacja postępowaniem idoli społecznych, dostosowywanie własnych sądów i postępowania do innych, co w efekcie prowadzi do utraty własnej osobowości – zauważył abp Gądecki.

Uroczysty ingres abp. Gądeckiego do archikatedry poznańskiej odbył się 20 kwietnia 2002 roku. Św. Jan Paweł II mianował ówczesnego gnieźnieńskiego biskupa pomocniczego arcybiskupem metropolitą poznańskim 28 marca 2002 roku.

KAI / ms / Poznań

fot.Waldemar Wylegalski