Uroczyste wręczenie Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego, przyznawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL za całokształt dorobku naukowego w duchu humanizmu chrześcijańskiego, odbędzie się 28 października o godz. 16.00 w Auli 1031 w Collegium Ioannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Laureatem za rok 2016 jest abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W uzasadnieniu przyznania nagrody abp. Gądeckiemu czytamy: „Ksiądz Arcybiskup jest Uczonym wielkiego formatu […]. Pośród tematów, które Kandydat bada naukowo w sensie nauk biblijnych i teologicznych jest oczywiście geneza, natura oraz finalność bytu człowieka jako „obrazu i podobieństwa Boga” jako takiego jego nietykalnej, niepowtarzalnej i ze względu na święty plan Bożego stworzenia świata powołanej do wiekuistego bytowania substancjalnie rozumianej osoby ludzkiej. Ta wielkość ludzkiej godności ukazuje się dopiero w tej szczytowej dla ducha fazie poznania naukowego, inspirowanego i ubogaconego dodatkowo łaską Najwyższego Stwórcy i Odkupiciela, którą posiada z natury rzeczy warsztat wiernego Objawionemu Słowu Boga w Starym i Nowym Testamencie, Tradycji oraz uwzględniającego rzetelne badania interdyscyplinarne dokonywane przez wieki przez wielu znaczących a niekiedy nawet genialnych naukowców Biblisty. To klasyczne podejście do badań w dziedzinie być może najdelikatniejszej i wymagającej głębokiej wrażliwości intelektu i w ogóle całego ducha ludzkiego i to nie tylko na wymiar przyrodzony, lecz także na nadprzyrodzony, pozwala uniknąć wielu istotnych błędów w interpretacji tekstów Pisma św. […] A zatem wspaniały splot precyzyjnych uzasadnień naukowych i wierność Księdza Arcybiskupa względem wielkiej nauki biblijno-teologiczno-metafizycznej o człowieku jako „dziecku Bożym” w obliczu jakiegoś „sprzężenia się” różnych typów negacji człowieka w jego uprzyczynowieniu przez transcendentnego Boga, w jego wyjątkowej naturze duchowo-cielesnej, w jego podmiotowości substancjalnej i bycie osobowym zasługuje na wielki zaszczyt, który wpisany jest w wyśmienite pokolenia – minione i obecne – tworzące ludzkie Oblicze Towarzystwa Naukowego KUL w duchowy sens Nagrody im. Księdza Rektora Założyciela Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w 1918 r.”

Uroczystość wręczenia Nagrody otworzy prezes Towarzystwa ks. prof. dr hab. Augustyn Eckmann na Publicznym Zebraniu Towarzystwa Naukowego KUL. O działalność Towarzystwa opowie Sekretarz Generalny Towarzystwa – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL. Natomiast o zasługach laureata będzie mówić ks. dr hab. Tadeusz Guz.

Po wręczeniu nagrody abp Gądecki wygłosi referat pt. „Postulaty dotyczące małżeństwa i rodziny wynikające z adhortacji Amoris laetitia”.

Dotychczas laureatami byli m.in. prof. Władysław Tatarkiewicz, prof. Marian Plezia, prof. Irena Sławińska, ks. prof. Michał Heller, abp Józef Życiński i prof. Bogdan Chazan. W ub. roku nagroda trafiła do prof. Andrzeja Półtawskiego.

Towarzystwo Naukowe KUL, ar / Lublin

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur/ Episkopat.pl