W dniach od 27 do 29 czerwca br. w gmachu Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski  w Warszawie odbywa się Kurs Przygotowawczy dla Duszpasterzy Polskiej Emigracji.

Kurs ten, organizowany jest dla księży, tak diecezjalnych, jak i zakonnych, którzy od bieżącego roku podejmują pracę duszpasterską poza granicami naszego kraju z uwzględnieniem duszpasterstwa polskojęzycznego

Kurs propedeutyczny dla księży wyjeżdżających do pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów jest okazją dla wyjeżdżających księży do zapoznania się ze specyfiką życia i duszpasterstwa emigracyjnego oraz z ogólnymi zasadami funkcjonującymi w tego rodzaju duszpasterstwie.

W spotkaniu tym, pod przewodnictwem bp. Wiesława Lechowicza, Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej  biorą udział zaproszeni goście – duchowni i świeccy, rektorzy polskich misji katolickich i przedstawiciele instytucji zajmujących się Polonią –  przedstawiając w formie prelekcji specyfikę życia i duszpasterstwa emigracyjnego.

NO COMMENTS