Ojciec Święty Franciszek przesłał list do Arcybiskupa Krakowskiego kard. Stanisława Dziwisza w którym wyraża wdzięczność za gościnę podczas pielgrzymki do Polski. Publikujemy jego pełną treść.

Jego Eminencja
Kardynał Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Krakowski

Po powrocie z mojej wizyty duszpasterskiej do Krakowa, podczas której z radością mogłem wyrazić wdzięczną pamięć o moim Czcigodnym Poprzedniku Świętym Janie Pawle II, przeżywać chwile głębokiej komunii z Waszą wspólnotą diecezjalną i doświadczając entuzjazmu wiary niezmierzonego tłumu młodych pochodzących z różnych kontynentów, pragnę wyrazić Tobie, kapłanom, osobom konsekrowanym i całej wspólnocie diecezjalnej moją wdzięczność za serdeczne przyjęcie w Twoim domu oraz za wiele uprzejmości okazywanej mnie i moim współpracownikom. Wciąż świeże jest w moim sercu wspomnienie wzruszających celebracji liturgicznych, charakteryzujących się głębokim uczestnictwem i ożywionych gorącą wiarą.

Dziękuję Tobie, personelowi Kurii Arcybiskupiej, wszystkim Twoim współpracownikom i tym, którzy pracowali na rzecz dobrego przebiegu tych niezapomnianych dni wiary i modlitwy. Wdzięczny jestem również za głębokie uczucia dla Następcy Piotra, wyrażane przez różne kręgi kościelne i cywilne, jak też przez poszczególnych wiernych: wszystko to jest znakiem miłości do Kościoła, w ślad za nieśmiertelnym i pełnym czci uczuciem dla św. Jana Pawła II.

Zachęcając całą Archidiecezję Krakowską do trwania na swej drodze, do nieustannego dawania świadectwa o Bożym miłosierdziu, przez wstawiennictwo Maryi, wypraszam u Pana obfitość darów i łask dla Ciebie i dla wszystkich, którzy są powierzani Twojej duszpasterskiej trosce, a zwłaszcza dla młodych, na czas wzrastania w coraz bardziej ugruntowanym przywiązaniu do Ewangelii. Z tymi uczuciami, prosząc o modlitwę w mojej intencji, ponownie udzielam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa.

Franciszek

www.diecezja.pl

NO COMMENTS