List przewodniczącego KEP do organizatorów Marszów dla Życia

31-01-2012

31 stycznia 2012 r.

1364

Szanowny Panie Dyrektorze,

serdecznie dziękuję za przesłane pismo z dnia 11 stycznia br. informujące o podjętych inicjatywach na rzecz życia i rodziny w naszym kraju, a nade wszystko pragnę podziękować za nowe pomysły w tej dziedzinie i ich konsekwentne realizowanie.

Wyrażam żywą nadzieję, że planowane przez Państwo Marsze dla Życia w różnych częściach Polski, przeżywane w jedności ze Światowym Kongresem Rodzin w Mediolanie, ożywią świadomość społeczną na temat świętości ludzkiego życia i będą wyrazem spotęgowanego, publicznego głosu zatroskania o rodzinę.

Informuję jednocześnie, że w/w pismo przekażę Księżom Biskupom na najbliższym zebraniu plenarnym.

Gratuluję inicjatywy i wszelkie wysiłki ku dobremu Bożej opiece polecam.

Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

 

+Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

______________________________

Szanowny Pan
Jacek SAPA
Dyrektor Centrum Wspierania
Inicjatyw dla Życia i Rodziny