List solidarności KEP z Ukrainą (jęz. ukraiński)

23-01-2014

Warszawa, 23 I 2014

829

ukr