Łowicz: Ks. Wojciech Tomasz Osial – biskupem pomocniczym diecezji łowickiej

24-12-2015

Warszawa, 24 grudnia 2015 r.

2091

Nuncjatura Apostolska w Polsce
N. 6283/15

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek

mianował ks. Wojciecha Tomasza Osiala, diecezjalnego wizytatora nauki religii w diecezji łowickiej, biskupem pomocniczym tejże diecezji, przydzielając mu stolicę tytularną Cedie.

Warszawa, 24 grudnia 2015 r.

+Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski