Przywołując słowa św. Jana Pawła II, biskupi w liście pasterskim na najbliższą niedzielę zachęcają do poszerzenia swojej „wyobraźni miłosierdzia”. Jej przejawem ma być „nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim tak, aby gest pomocy nie był odczuwany jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr” (Novo Millennio Ineunte, 50). Biskupi odwołują się też do słów papieża Franciszka, który dopowiada, że miłosierdzie jest „siłą, która zwycięża wszystko, która wypełnia serce miłością i pociesza przebaczeniem” (Misericordia Vultus 6).

Dokument: List pasterski Episkopatu Polski o posłudze charytatywnej w Roku Miłosierdzia

logoBiskupi podkreślają w liście, że obowiązkiem Kościoła „nie jest wyręczenie państwa z opieki socjalnej nad ludźmi potrzebującymi pomocy. Jednak ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji Kościół stara się nieść balsam miłosierdzia. Czyni to poprzez głoszenie Ewangelii miłosierdzia, wprowadzanie w doświadczenie Bożej miłości na drodze posługi sakramentalnej, ale także poprzez adekwatne do potrzeb uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego”.

Kościół w Polsce prowadzi obecnie ponad 800 instytucji charytatywnych, które realizują ponad 5 tysięcy różnego rodzaju dzieł charytatywnych. W dzieła miłosierdzia jest zaangażowanych 30 tysięcy pracowników instytucji charytatywnych oraz 80 tysięcy wolontariuszy. W ten sposób Kościół obejmuje pomocą 3 miliony potrzebujących. Również w parafiach podejmowane są różne posługi miłosierdzia, jak roznoszenie Komunii Świętej chorym, odwiedzanie chorych i pomoc pielęgnacyjna, przygotowywanie paczek dla ubogich rodzin, wydawanie posiłków i odzieży.

Posłuchaj: Rzecznik KEP o liście pasterskim Episkopatu Polski: