MIVA

08-06-2016

MIVA Polska powstała w 2000 r. jako agenda Komisji KEP ds. Misji. Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. Akcja św. Krzysztof to apel do kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki transportu.

2235

Dyrektor

ks. Jerzy Kraśnicki

Adres:
ul. Byszewska 1
03-729 Warszawa 4, skr. pocz. 112
tel. 22 678 59 83

e-mail
strona www