Modlitewne czuwanie w intencji Europy

Dzisiaj mija 10 lat od publikacji adhortacji o Europie. Z tej okazji podczas dorocznego spotkania sekretarzy generalnych europejskich konferencji biskupich w Warszawie odbędzie się czuwanie w intencji Europy.

0
1585

„Od Ecclesia in Europa do Roku Wiary: 10 lat nowej ewangelizacji w Europie” – taki jest temat przewodni spotkania sekretarzy generalnych europejskich konferencji biskupich w Warszawie. W piątek 28 czerwca mija 10 lat od publikacji posynodalnej adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”. Z tej okazji sekretarze generalni o godz. 21.00 w kaplicy Centrum Caritas Polska, gdzie toczą się obrady będą wspólnie się modlić w intencji Europy.

Wczoraj biskupi, duchowni i świeccy pełniący funkcję sekretarzy generalnych konferencji biskupich w Europie wysłuchali wykładu wprowadzającego poświęconego właśnie refleksji o Europie. Biskup Virgil Barcea z diecezji Oradea Mare w Rumunii, wiceprzewodniczący ComECE, przedstawił blaski i cienie obecnej sytuacji w Europie, wychodząc od ujęcia antropologicznego i ukazując, jaką wizję człowieka przedstawia nam dzisiaj Europa.

„Próbując wejść w dzisiejszą fenomenologię antropologiczną, zdajemy sobie sprawę z różnorodności problemów w Europie i jej wielkiego kryzysu. Coraz bardziej brakuje wizji przyszłości, wszyscy stajemy się więźniami teraźniejszości, dominuje słabe poczucie historii. Zamiast pragnienia wzrastania i spoglądania daleko przed siebie mamy do czynienia z namiętnościami i emocjami, odczuwanymi teraz. Uczestniczymy w rozpadzie kultury rodziny i dobra wspólnego, które zastępuje egocentryzm” – mówił bp Barcea.

W podsumowaniu rumuński biskup zaznaczył, że trudny kryzys gospodarczy, „wywołujący ogromne szkody”, ma głębokie korzenie i nie wziął się sam z siebie. „Gospodarka świata, przeżywającego globalizację, weszła w wielki kryzys, kultura wkroczyła w etap postmodernizmu, duchowość osoby ludzkiej szuka nowych ujęć, a wstrząsy społeczne i oczekiwania ludzi nie odpowiadają możliwościom” –  tłumaczył.

Kościół jest wezwany do niesienia przesłania nadziei, czyli Jezusa Chrystusa, jak przypomniała o tym postsynodalna adhortacja “Ecclesia in Europa”. Biskup Barcea, nawiązując do 10. rocznicy  wydania tego dokumentu, zaproponował „wyjaśnienie podstawowych treści wiary i kultury (…), wspieranie i przyczynianie się do poznawania, szerzenia i wypełniania nauczania papieskiego dotyczącego nowej ewangelizacji”. Wiceprzewodniczący ComECE zachęcał, by zapoznawać się z różnymi bieżącymi inicjatywami, popierać ekumenizm duchowy i doceniać żywą obecność katolickich Kościołów wschodnich. Dodał, że konieczne jest również poznawanie i podejmowanie wyzwania innych religii, które stało się palącą potrzebą wskutek emigracji z ostatnich dziesięcioleci oraz korzystanie ze współczesnych środków przekazu jako narzędzi dla nowej ewangelizacji.

Zobacz także:

 Zobacz Homilia bp. Wojciecha Polaka podczas spotkania Sekretarzy Generalnych CCEE (IT)

NO COMMENTS