Nabożeństwo odbyło się w katedrze poznańskiej i w jej podziemiach, gdzie pochowany jest abp Jerzy Stroba. Abp Gądecki przypomniał dokonania zmarłego biskupa diecezji, wspominając zwłaszcza wyzwania związane z synodem, kongresem eucharystycznym, pielgrzymką papieską i budową nowych kościołów.

fot. br Robert Binkowski

„Abp Stroba nie zapominał przy tym o rozwoju katechezy, prowadzeniu specjalnych spotkań dla rodziców, tworzeniu grup duszpasterskich” – mówił metropolita poznański. Przewodniczący Episkopatu podkreślił, że abp Stroba często reprezentował polskich biskupów za granicą podczas Synodów Biskupów, był też członkiem Papieskiej Komisji ds. Katechizmu.

„Abp Jerzy Stroba uczył realizmu, konkretów, był przeciwnikiem jakiegoś samouwielbienia Kościoła” – mówił w homilii ks. prałat Jan Stanisławski. Kaznodzieja podkreślił, że we wszystkich obszarach duszpasterstwa abp Stroba „sprowadzał na ziemię”, nie pozwalał zachwycać się jedynie wizerunkiem Kościoła milenijnego, ale zachęcał do wzmożonej pracy ewangelizacyjnej.

Arcybiskup Jerzy Stroba zmarł w Poznaniu 12 maja 1999 roku w wieku 79 lat. Posługę biskupią w archidiecezji poznańskiej pełnił przez blisko 18 lat.