Nagrody Benemerenti Ordynariatu Wojska Polskiego

Nuncjatura Apostolska w Polsce, Dęblińska Szkoła Orląt i Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to tegoroczni laureaci nagród Benemerenti przyznawanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Gala, podczas której ogłoszono laureatów, odbyła się w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej na warszawskim Bemowie. Uroczystość połączona była z koncertem kolęd w wykonaniu Antoniny Krzysztoń oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP.

0
1965

Uroczystość wręczenia wyróżnień Benemerenti otwiera obchody 25-lecia przywrócenia Ordynariatu Polowego w Polsce, przywróconego przez św. Jana Pawła II 21 stycznia 1991 roku.

Pierwszym laureatem Benemerenti została Nuncjatura Apostolska w Polsce, którą uhonorowano “za stałą troskę o sprawy Kościoła w Polsce, życzliwość oraz wsparcie działalności duszpasterskiej w Wojsku Polskim i służbach mundurowych, a w szczególności za odnowienie przed 25 laty Ordynariatu Polowego w Polsce”.

Odbierając nagrodę abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, który przed 25 laty brał udział w pracach nad odnowieniem duszpasterstwa wojskowego w naszym kraju, podziękował za dostrzeżenie wkładu nuncjatury w reaktywowanie ordynariatu polowego. Zadedykował Benemerenti abp. Józefowi Kowalczykowi, ówczesnemu nuncjuszowi oraz jego współpracownikom.

– Cieszę się, że uroczystość odbywa się w gmachu Wojskowej Akademii Technicznej zasłużonej i dostojnej uczelni, której dewizą są słowa “Wszystko dla Ojczyzny”. Dziś z perspektywy czasu widzimy, że odnowienie Ordynariatu Polowego przyniosło dobre owoce – podkreślił. W dowód uznania dla Ordynariatu, posługi bp. Józefa Guzdka oraz kapelanów przekazał ordynariuszowi wojskowemu medal pamiątkowy pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka.

Drugim laureatem została Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, która obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. Dęblińska Szkoła Orląt została nagrodzona za wierność najwyższym wartościom: Bóg, Honor, Ojczyzna wypisanym na wojskowych sztandarach oraz budowanie patriotycznych postaw kolejnych pokoleń polskich lotników. W jej imieniu nagrodę odebrał gen. bryg. Jan Rajchel, komendant Szkoły Orląt. Wraz z nim medale “Milito pro Christo” odebrali trzej członkowie kadry naukowej uczelni. Dziękując za wyróżnienie gen. Rajchel przywołał słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, który zwracając się do młodzieży na Jasnej Górze w 1983 roku powiedział: “Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. – Te słowa Ojca Świętego są dla nas drogowskazem. To wyróżnienie jest dla nas bodźcem do jeszcze większej pracy – powiedział.

Kolejnym wyróżnionym podczas gali Benemerenti laureatem została Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, za wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, podtrzymywanie kontaktu z Polakami przebywającymi poza granicami kraju, troskę o kształtowanie sumień polskiej młodzieży oraz za zaufanie kolejnym pokoleniom młodych ludzi i wspieraniu cywilizacji miłości. W imieniu fundacji i odznaczonych jej stypendystów za wyróżnienie podziękował ks. prałat Jan Drob.

Przewodniczący Zarządu Fundacji podkreślił, że traktuje wyróżnienie jako podziękowanie dla wszystkich fundatorów stypendiów dla ubogiej młodzieży. – Jest to wyróżnienie, ale myślę że jest to także bardzo duże zobowiązanie na przyszłość wobec Jana Pawła II i wobec Polaków. Pozwólcie, że zadedykujemy to wyróżnienie darczyńcom, bo to dzięki zbiórce publicznej i przykościelnej możemy fundować stypendia. Niech darczyńcy także czują się wyróżnieni tą nagrodą – powiedział.

Biskup polowy z okazji 25-lecia odnowienia Ordynariatu Polowego odznaczył medalem “Milito pro Christo” pięć zasłużonych dla duszpasterstwa wojskowego osób: Jarosława Kurowskiego, żołnierza pełniącego służbę w kontyngencie sił pokojowych w Bośni, który choć był wyróżniony nagrodą Benemerenti w 1997 nie mógł odebrać jej osobiście, ze względu na odniesione rany i zły stan zdrowia; gen. dyw. Jerzy Michałowskiego, zastępcę dowódcy generalnego, który pomagał w organizowaniu licznych przedsięwzięć ordynariatu, Krzysztofa Dedka, prezesa Maskopolu współorganizującego pielgrzymki wojska na Jasną Górę, Waldemara Jarząbka, wieloletniego fotografa ordynariatu, uwieczniającego wydarzenia z udziałem bp. Sławoja Leszka Głódzia oraz st. bryg. Stanisława Sulentę, prorektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, który wspiera duszpasterstwo wojskowe w licznych wydarzeniach kościelnych.

W imieniu odznaczonych głos zabrał gen. dyw. Jerzy Michałowski, który podziękował, biskupowi polowemu i kapelanom, za wspieranie żołnierzy w chwilach trudnych. Podkreślił, że kapelani towarzyszą żołnierzom w codziennej służbie na poligonie, w kraju i podczas misji pokojowych.

Podczas uroczystości odczytany został list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. – Wyrazy głębokiego szacunku składam wszystkim, którzy przez minione ćwierćwiecze współtworzyli nowy rozdział w historii katolickiej kapelanii polskich sił zbrojnych. W dniu inauguracji obchodów jubileuszu 25-lecia Ordynariatu wyrażam wdzięczność i uznanie wszystkim benemerentibus – dobrze zasłużonym dla jego reaktywowania i rozwoju. Wszystkie te osoby tworzą szczególnego rodzaju wspólnotę. Spaja ją przeświadczenie o ważnej roli, jaką odgrywa stale dostępna, uwzględniająca specyfikę służby wojskowej posługa duszpasterska wobec żołnierzy – napisał Andrzej Duda.

Prezydent Duda przypomniał, że duchowni towarzyszyli wojskom polskim od czasów najdawniejszych. – Trzeba podkreślić, że powołanie Ordynariatu Polowego w roku 1991 nie było niczym innym, jak tylko powrotem do sytuacji normalnej, do wielowiekowej tradycji przerwanej jedynie kilkoma dekadami komunistycznego zniewolenia. Warto pamiętać, że stałe, sformalizowane duszpasterstwo w wojsku polskim istnieje od roku 1690, kiedy z inicjatywy króla Jana III Sobieskiego ustanowił je Sejm Warszawski – podkreślił.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych napisał, że bezpieczeństwo i pokój naszej Ojczyzny zależą nie tylko od wyszkolenia, uzbrojenia, przygotowania fizycznego i psychicznego, ale także od wysokiego morale i świadomości ideałów, w imię których ryzykują zdrowie i życie. – Dlatego praca wychowawcza i posługa duchowna podejmowana przez kapelanów wojskowych jest również dzisiaj, we współczesnej polskiej armii, niezmiernie ważna – napisał prezydent Duda.

List od Zwierzchnika Sił Zbrojnych odczytał prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy.

Głos zabrał także Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w ministerstwie obrony narodowej. – Przypadł mi w udziale zaszczyt pogratulować tegorocznym laureatom, w imieniu ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza oraz własnym. To wy daliście świadectwo prawdzie i sprawiedliwości. I za to, to wyróżnienie wam się należało. Ale każde tego rodzaju wyróżnienie jest również zobowiązaniem na przyszłość. Zobowiązaniem, ażeby to świadectwo dawać również przez następne lata i następnym laureatom stawiać jak najwyższą poprzeczkę – powiedział Bartosz Kownacki.

Życzenia złożył także Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, który wręczył biskupowi polowemu pamiątkowe medale honorowe “Pro Masovia”.

Bp Józef Guzdek w swoim przemówieniu przywołał osobę św. Jana Pawła II, syna oficera Wojska Polskiego, który dostrzegał wagę i konieczność powołania duszpasterstwo przeznaczonego specjalnie dla żołnierzy. – Dziś gdy rozpoczynamy świętowanie jubileuszu 25-lecia odnowienia Ordynariatu Polowego trzeba po wielokroć i wobec wielu osób wypowiedzieć słowa wdzięczności. Dziękujemy Ojcu Świętemu, za tę niezwykle ważną decyzję, ale przecież tu w Warszawie przyczyniło się do tego wiele osób abp Józef Kowalczyk, ówczesny nuncjusz i tak jak zostało to już wspomniane ks. prałat Celestino Migliore i ks. prałat Piotr Libera. Bardzo dziękujemy za ich wkład – powiedział bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy podkreślił, że słowa swej wdzięczności kieruje także pod adresem metropolity gdańskiego i pierwszego po odnowieniu ordynariatu biskupa polowego Sławoja Leszka Głódzia. – Chcę powiedzieć, że to on powiedział “milito pro Christo” – walczę dla Chrystusa, które to słowa były echem słów Ojca Świętego Jana Pawła II: Otwórzcie drzwi Chrystusowi! Nie lękajcie się! To on pomagał otworzyć drzwi koszar dla Chrystusa. To on organizował jako pierwszy sieć parafii wojskowych, powoływał do ordynariatu polowego kapelanów, by służyli żołnierzowi, Ojczyźnie i sprawie pokoju – powiedział.

Biskup polowy wspomniał także o bp. Tadeuszu Płoskim, który zginął pełniąc posługę ordynariusza wojskowego w drodze do Katynia na uroczystości 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. – Chciał w tamtym miejscu przypomnieć prawdę o tym wydarzeniu, niestety stało się inaczej. Jednak jego ofiara przemawia do nas nadal – podkreślił bp Guzdek.

Ordynariusz wojskowy podziękował generałom, żołnierzom, pracownikom wojska i wszystkim osobom, którzy przez ostatnich 25 lat wspierali Ordynariat Polowy i posługę kapelanów w wojsku i służbach mundurowych. Biskup Guzdek wyraził wdzięczność za obecność kard. Kazimierzowi Nyczowi, metropolicie warszawskiemu oraz reprezentującemu Konferencję Episkopatu Polski bp Arturowi Mizińskiemu, sekretarzowi KEP, a także bp. Wiesławowi Lechowiczowi, przewodniczącemu Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą.

W uroczystości uczestniczyli generałowie, oficerowie i podoficerowie Wojska Polskiego, pracownicy wojska z rodzinami, przedstawiciele służb mundurowych i mediów.

Uroczystość połączona była z koncertem kolęd w wykonaniu zespołu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego WP. Muzycznym gościem specjalnym gali była Antonina Krzysztoń.

Wyróżnienie Benemerenti („dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego WP ustanowił dekretem biskup polowy WP Sławoj Leszek Głódź dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawane jest „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Jako pierwsi – w 1995 r. – wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” i ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak.

Pierwotnie nagroda miała formę dyplomu i pamiątkowego pucharu obecnie nagrodę stanowi statuetka.

Wyróżnienie Benemerenti otrzymali m.in. śp. gen. Marek Papała (pośmiertnie), red. Waldemar Milewicz (pośmiertnie), dziennikarz Telewizji Polskiej, Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego (2001), Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”(2007), Batalion Reprezentacyjny WP (2007), „Szlechetna Paczka” (2015).

Laureatami Benemerenti są także abp Józef Kowalczyk, Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Muzeum Powstania Warszawskiego i Polskie Radio S.A. W ub. roku wyróżnienie Benemerenti otrzymali: Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

kos / Warszawa

NO COMMENTS