Dialog jest często niedocenianym orężem ale jest bardzo skuteczny – powiedział KAI nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, który przez najbliższe 5 lat będzie kierował PRE, wyraził przekonanie, że nawet jeśli stanowiska Kościołów bywają w konkretnych sprawach różne, to sam fakt poruszania trudnych tematów i poznanie intencji drugiej strony pozwala na nawiązywanie relacji.

– Chcemy wykazywać się odwagą w nie unikaniu poruszania trudnych tematów. Celem dążenie do pojednania i budowania wzajemnych relacji – podkreślił bp Samiec w swoim wystąpieniu do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Rady Ekumenicznej. Przy tej okazji przypomniał Memorandum wschodnie i List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 r., które wskazały, że przebaczenie jest jedyną drogą do budowania nowej rzeczywistości.

– Dziś potrzeba nam również, dialogu, rozmowy, odwagi aby przyznać się do swoich win i prosić o przebaczenie oraz przebaczyć. Bez tego stare rany będą nadal ropiały i bolały. To Kościoły muszą wskazać drogę wiernym oraz elicie politycznej – uważa nowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej. Jako przykład takich działań bp Samiec wymienił projekt: “Pojednanie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, Polsce i w Niemczech” i podpisanie dokumentu pomiędzy Episkopatem Polski a Kościołem Prawosławnym Rosji, które stało się możliwe dzięki pośrednictwu polskiego Kościoła Prawosławnego. Wyraził też przekonanie, że poprzez relacje z partnerami z zagranicy Kościoły mogą być efektywnymi ambasadorami Polski w Europie i na świecie.

Do głównych zadań PRE w najbliższym 5-leciu zaliczył: rozwijanie dialogu, pracę teologiczną i rozwój Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, zaangażowanie Kościołów w podejmowanie prób pojednania pomiędzy sąsiadami Polski oraz działania na rzecz rozwoju umiejętności w prowadzeniu moderacji, negocjacji, superwizji duszpasterstwa. Bp Samiec wyraził też życzenie, by przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa, umieli wstawiać się za słabszymi i w razie potrzeby brać ich w obronę.

Nowy prezes PRE zapewnił, że będzie kontynuował dotychczasową linię działania rady, a zmiany będą dokonywały się ewolucyjnie. Jego zdaniem, “serce ekumenizmu bije nie w siedzibach organizacji, ale w poszczególnych parafiach, diecezjach a przede wszystkim w ludziach, którzy angażują się na rzecz dialogu”.

Bp Jerzy Samiec na stanowisku prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej zastąpił prawosławnego biskupa wrocławsko-szczecińskiego abp. Jeremiasza. Wyboru dokonało zgromadzenie walne PRE obradujące w Warszawie 31 sierpnia.

W skład nowego zarządu weszli dwaj wiceprezesi abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) i bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), sekretarz bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) oraz skarbnik bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany). Ponadto wybrano pięcioosobową Komisję Rewizyjną w składzie: ks. Andrzej Lewczak, ks. Andrzej Gontarek, ks. Roman Lipiński, ks. Jan Ostryk i ks. Dominik Miller.

KAI

NO COMMENTS