O duszpasterstwie Polonii

08-02-2015

- Emigranci żyją podobnymi problemami, co Polacy w kraju - ocenia Delegat KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą bp Wiesław Lechowicz. Jako ważne na dziś wyzwanie wskazuje zainteresowanie się osobami, które są z dala od Polski, ale i z dala od Kościoła. - Chcemy zaprosić ich do Kościoła - mówi.

1732

6 lutego w Biurze Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji w Sekretariacie KEP w Warszawie obradowała Komisja KEP ds. Polonii i Polaków za Granicą. Tego samego dnia spotkanie rozpoczęło Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej.

Głównymi tematami spotkania Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej było podsumowanie dotychczasowej pracy i plany na najbliższy rok, w tym konferencja poświęcona małżeństwu i rodzinie. Odbędzie się ona w Rzymie w dniach od 2 do 4 października br.

Obrady Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej zakończyła w niedzielę 8 lutego Msza św. celebrowana przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej zajmuje się sprawami polskich emigrantów. Na czele Rady stoi Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, biskup Wiesław Lechowicz, którego wspiera ośmioosobowe Prezydium Rady w składzie: ks. prałat Stefan Wylężek – wiceprzewodniczący rady, rektor PMK w Anglii i Walii; prof. dr Piotr Małoszewski z Niemiec – wiceprzewodniczący Rady; ks. dr Krzysztof Tyliszczak – sekretarz Rady, Kanclerz PMK w Anglii i Walii; ks. infułat Stanisław Jeż – rektor PMK we Francji; ks. prałat Stanisław Budyń – rektor PMK w Niemczech; dr Anna Łucka z Francji; Andrzej Michalski z Austrii i Zenon Handzel z Anglii.

Zobacz też:
Komunikat prasowy po spotkaniu Prezydium Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej