Obradowała Rada Stała KEP

18-03-2013

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski spotkała się w środę (15 stycznia) w Warszawie, by przygotować marcowe zebranie plenarne. Dyskutowano m.in. o kwestiach bioetycznych oraz relacjach z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym.

1524

Jednym z tematów najbliższych obrad Konferencji Episkopatu Polski będzie projekt dokumentu bioetycznego przygotowywany przez Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych pod kierunkiem abp. Henryka Hosera. Ma on być m.in. wyrazem poszukiwania rozwiązań, co do sposobu przekładania tematyki bioetycznej na codzienność pracy duszpasterskiej. Przewodniczący Episkopatu Polski zapowiedział, że w dokumencie bioetycznym będzie m.in. mowa o obronie instytucji małżeństwa i rodziny. – Podzielamy zdanie biskupów francuskich i wyrażamy solidarność z tymi wszystkimi, którzy te tematy podejmują – stwierdził abp Michalik, nawiązując do niedawnej manifestacji w obronie małżeństwa w Paryżu.

Jak zaznaczał przed zebraniem Rady Stałej sekretarz generalny KEP bp Wojciech Polak, biskupi bronią małżeństwa, jako związku opartego na prawie naturalnym, który dotyka istoty bycia człowiekiem – mężczyzną i kobietą. – Szacunek do człowieka, ale też szacunek do Pana Boga, do Bożego Prawa, szacunek do natury, to jest postulat, który trzeba podtrzymywać – podkreślał w środę abp Michalik.

Kolejnym tematem, który pojawił się podczas obrad Rady Stałej był temat relacji z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Przewodniczący Episkopatu poinformował, że chodzi m.in. o utworzenie po obu stronach grup roboczych do wzajemnych kontaktów. Ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie cała Konferencja Episkopatu.

361. Zebranie Plenarne Episkopatu, którego przygotowaniem zajmowała się Rada Stała, odbędzie się w Warszawie w dniach 5-6 marca 2013 r. Do zadań Rady Stałej należy m.in. przygotowanie zebrań plenarnych i Rady Biskupów Diecezjalnych oraz koordynowanie prac Konferencji Episkopatu Polski i czuwanie nad wykonaniem jej decyzji. W razie potrzeby Rada Stała może zabrać stanowisko w imieniu Episkopatu w ważnych sprawach publicznych.