Obraduje Rada KEP ds. Migracji Turystyki i Pielgrzymek

13-10-2016
1906
road sign on blue sky with clouds

Członkowie Rady pod przewodnictwem bp. Krzysztofa Zadarko wraz z duszpasterzami obcojęzycznymi, którzy wczoraj spotkali się w siedzibie Episkopatu obradują dzisiaj w siedzibie Caritas w Warszawie. Zajmują się najnowszymi projektami Caritas Polska wobec uchodźców. Rada od pewnego czasu przygotowuje także projekt vademecum duszpasterstwa turystycznego, który ks. prof. Maciej Ostrowski (konsultor Rady) przedstawi na dzisiejszym spotkaniu.

Bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek, nawiązując do vademecum powiedział, że turystyka dzisiaj stała się miejscem, gdzie trzeba pójść z Ewangelią.

rada_migracje_caritas3fot. Caritas Polska